Calendar of events

»

JIHOMORAVSKÁ KONFERENCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2022

Konference na téma "Současné výzvy v primární prevenci" se bude konat v prostorách VIM na Hybešově 15, Brno.

Datum konání: 23. 11. 2023 Zahájení: 8:30 Ukončení: 15:00

Přihlašovat se můžete do 3. listopadu 2023 prostřednictvím formuláře v přiloženém odkazu.

Podrobný program bude k dispozici na výše uvedených webových stránkách od 20. 10. 2023. Konference je bez účastnického poplatku.

place: Konference se bude konat v prostorách VIM na Hybešově 15, Brno.