Calendar of events

»

Jednání Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí

Program jednání:

I.        Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí

II.        Vyhodnocení Konceptu struktury zpráv v oblasti závislostí za r. 2022

III.        Zpráva o hazardním hraní v České republice 2023

IV.        Zpráva o digitálních závislostech v České republice 2023

V.        Priority a oblasti podpory dotačního řízení ÚV ČR a ostatních ústředních orgánů státní správy politiky v oblasti závislostí na rok 2024

VI.        Změny v centralizaci finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na
realizaci protidrogové politiky

VII.        Materiály pro informaci

        a.        Vyhodnocení dotačního řízení pro politiku v oblasti závislostí Úřadu vlády ČR 2022

        b.        Výsledky výzvy k podání žádostí o dotace v rámci dotačního titulu „Protidrogová
politika" Úřadu vlády ČR

         c.        Příloha Akčního plánu politiky v oblasti závislostí 2023-2025

VIII.        Různé

 

 

Další informace: zavislosti.vlada.cz

place: Úřad vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1