Calendar of events

»

PURKYŇKA - Dětská sekce

PROGRAM SEMINÁŘE:

Miovský , M. a kol. : Koncepce sítě služeb dětské a dorostové adiktologie

v ČR: pokračování diskuse a projednávání dokumentu

Jandáč , T.: Představení platformy iPREV

Podrobné informace o semináři PURKYŇKA - Dětská sekcejsou na stránkách SNN ČLS JEP.

place: Praha 2, Apolinářská 4a, aula