Calendar of events

»

Cena Jaroslava Skály 2023 - uzávěrka nominací

Vyhlášení Ceny Jaroslava Skály 2023 je dostupné na stránkách Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP v oznámení z 2. února 2023. Uzávěrka nominací je 15. dubna 2023.

Cenu a diplomy předají představitelé Rady na AT konferenci 2023 na společenském večeru 5. června v hotelu Jezerka, Seč.

 

Adresa pro podávání doporučení a nominací:

E-mail: kamil.kalina@lf1.cuni.cz ; kalina@sananim.cz

Pracovní mobil pro informace: (+420)731 249 809

Informace jsou zveřejněny na stránkách SNN ČLS JEP: https://snncls.cz 

place: ČR