Calendar of events

»

Konference Léčba závislosti na tabáku 2023

Konferenci pořádá Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN, Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN, Společnost pro léčbu závislosti na tabáku a Pracovní skupina pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP.

Garant: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., účast zdarma

 

Program:

12,00 - 12,15 Léčba závislosti na tabáku 2023: Doporučené postupy, současné možnosti farmakoterapie, Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN a Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN

12,15 - 12,30 Intervence u hospitalizovaných kuřáků: Teorie a praxe

MUDr. Alexandra Pánková, PhD., MUDr. Lenka Štěpánková, Ph.D., MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D., Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN a Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN

12,30 - 12,45 Jak využít NZIP.CZ v komunikaci s kuřáky v ordinaci, RNDr. Martin Komenda, Ph.D., ÚZIS

12,45 - 13,00 Zkušenosti praktických lékařů s kuřáky, doc. MUDr. Bohumil Seifert, CSc., Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK a VFN

13,00 - 13,15 Kouření a biorezonance v ČR, Kateřina Liberdová, 1.LF UK

13,15 - 13,30 Možnost lázeňské léčby pro kuřáky MUDr. Olga Žernosek, Státní léčebné lázně Bludov

13,30 - 13,45 Závislost na nikotinových sáčcích u dětí a dospívajících: Teorie a praxe. MUDr. Lenka Štěpánková, Ph.D., Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN

Diskuse, závěr
Po skončení konference proběhne výroční členské shromáždění SLZT.

Akce bude hodnocena kredity ČLK a registrována ČAS. Registrace do kapacity sálu mailem (viz níže).

---

Pozvánka je převzata ze stránek SLZT

 

Registrace: Bc. Vladislava Felbrová Vladislava.felbrova@vfn.cz (uveďte své jméno, titul a pracoviště)

place: Velký sál Děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3, Praha 2