Calendar of events

»

Purkyňka: Dekriminalizace a legální regulace návykových látek v ČR

Program:

Mravčík, V.: Úvod do problematiky dekriminalizace a legální regulace

Černíková, T.: Dekriminalizace vybraných skutků, u kterých je zákon příliš přísný

Pleva, P.: Legální regulace kratomu

Michailidu, J.: Legální regulace konopí

 

Koordinátor: doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

 

Seminář má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK), AKP a ČAA (vyhláška č. 4/2010 Sb.) jako akce kontinuálního vzdělávání lékařů a také adiktologů (ve spolupráci s Českou asociací adiktologů) a psychologů (s příslušnou akreditací Asociace klinických psychologů). Ohodnocení: min. 1 vyučovací hodina (45 minut = 1 kredit). Pořadatelem akce je SNN ČLS JEP.

Pozvánka na stránkách snncls.cz

place: Praha 2, Apolinářská 4a, aula