Calendar of events

»

Základní kurz o substituční léčbě II.

Mimořádný kurz, určený pro  lékaře v oboru psychiatrie, návykové nemoci, praktické lékaře.

Číslo akce IPVZ:  222531271

Kurz je placený.

 

Program:

Praxe substituční léčby v podmínkách ČR. Klinické aspekty substituční léčby závislosti na opioidechv rámci komplexní léčby závislosti. Komplikace při substituční léčbě a jejich řešení.

place: Praha 2, Apolinářská 4, VFN, Katedra návykových nemocí a adiktologie