Calendar of events

»

Seminář – Substituční léčba

Seminář je určený pro lékaře substitučních center a další lékaře podílející se na substituční léčbě závislosti na opioidech.

Číslo akce IPVZ: 222531103.

Účast zdarma.

 

Program:

Aktuality z oblasti substituční léčby. Situace v ČR, novinky ve farmakoterapii.

Registrace: Substituční léčba

place: Praha 2, Apolinářská 4, VFN, Katedra návykových nemocí a adiktologie