Calendar of events

»

Aktuální otázky nelegálních drogových trhů v České republice v souvislostech

Seminář 420. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (SNN ČLS JEP)

Koordinátor: brig. gen. PhDr. Jakub Frydrych

 

Pozvánka a program: snncls.cz (Zprávy)

place: Praha 2, Apolinářská 4a, aula