Calendar of events

»

Evropský týden testování 2022 (testování na HIV, žloutenky typu B a C, případně syfilis)

Národní program boje proti AIDS sděluje:

Mezinárodní kampaň Evropský týden testování na HIV a žloutenky probíhá opakovaně v řadě států Evropy. Hlavním cílem je zpřístupnit bezplatné testování na HIV infekci, žloutenky typu B a C, případně syfilis. I v letošním roce budou probíhat akce spojené s testováním po celé České republice. Zastřešující organizací je Státní zdravotní ústav pod záštitou Ministerstva zdravotnictví České republiky. Do Evropského týdne testování se zapojují státní i nestátní organizace.

Evropský týden testování je ideální příležitostí, jak odhalit infekci HIV. Včasný záchyt infekce umožňuje zahájit léčbu. Čím dříve je infekce odhalena, tím účinněji odpovídá tělo pacienta na léčbu a předchází se tak nežádoucím komplikacím.

Testování bude probíhat v období od 21. do 28. listopadu 2022 v celé České republice. Akce je určena široké veřejnosti.

Přijít může každý, kdo chce mít jistotu, že se v minulosti nenakazil.

Seznam organizací nabízejících bezplatné testování je k dispozici na www.tadyted.com.

Využijte tuto příležitost a otestujte se. Jsme pro Vás k dispozici i na bezplatné Národní lince pomoci 800 144 444.

Seznam organizací nabízejících bezplatné testování: http://www.tadyted.com

Národní linka pomoci: 800 144 444

European Testing Week 2022: https://www.testingweek.eu

place: Česká republika