Calendar of events

»

Pozvánka na neformální pracovní setkání ke KONOPÍ

.Mezi pozvanými jsou kromě doc. MUDr. Viktora Mravčíka, PhD. a národního protidrogového koordinátora PgDip. Jindřicha Vobořila i zástupci nejrůznějších subjektů působících na tomto poli, od pacientských organizací až po výrobce a distributory konopí.

Cílem tohoto neformálního pracovního setkání je sdílet informace o našich aktivitách a jejich možných společných bodech a nalézt možnosti, jak se v tomto úsilí můžeme navzájem podporovat.

Z kapacitních důvodů prosíme nejpozději do 7. listopadu 2022 o potvrzení Vaší účasti prostřednictvím přihlašovacího formuláře: https://forms.gle/xKdJ38PJRXUpPxaa9

place: v Praze na Malé Straně v prostorách eventového centra Sněmovní 7