Calendar of events

»

Pozvánka na CENU ADIKTOLOGIE 2022

* Novinky v oboru adiktologie!                

* Zahraniční host přednášející o konceptu Recovery s překladem do češtiny!               

  * Jak souvisí brouci a závislost? Jak s terapeutickým využitím psychadelik a jaké jsou přínosy kontrolované konzumace alkoholu?                

* Vzdělávání v našem oboru včetně praktických informací o klinickém adiktologovi, který je již za dveřmi, a jaké postupy v adiktologii doporučujeme?                

* Digi závislosti u dětí a co s nimi? Nová platforma jako vodítko v péči o duševní zdraví dětí! A praktická ukázka práce s rodinným systémem!                

* A jak to s námi myslí často skloňovaná reforma psychiatrické péče?

Veškeré informace naleznete na webu www.cena-adiktologie.cz a také na www.asociaceadiktologu.cz

place: Děkanát 1.LF UK v Praze, Na Bojišti 1660/3, Zasedací síň