Calendar of events

»

Možnosti a rizika online světa

Více informací zde

place: Kongresový sál v budově Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc.