Calendar of events

»

Expertní setkání EMCDDA - Treatment Demand Indicator (TDI)

Indikátor Poptávka po léčbě (TDI) - expertní setkání, každoročně pořádané Evropským monitorovacím centrem pro drogy  a drogovou závislost (EMCDDA). Účastní se experti členských států EU a partnerů v rámci IPA 7.

place: on-line