Calendar of events

»

XIII. Adiktologická konference Středočeského kraje

Téma pro letošní rok "Čtvrtstoletí (proti)drogové politiky ve Středočeském kraji".

Během konference se chceme zaměřit na reflexi vývoje adiktologických služeb a její klientely od konce 90. let 20. století až do současnosti.

Adiktologické služby ve Středočeském kraji prošly za posledních pětadvacet let značným vývojem. Postupně vznikl ucelený systém péče zahrnující programy primární prevence rizikového chování, léčebné programy a harm reduction služby.

Další informace o XIII. Adiktologické konferenci Středočeského kraje  jsou zveřejněny na webu adiktologickakonference.cz

place: hotel Lions v Nesuchyni