Calendar of events

»

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V BRNĚ - VÝZVA A PŘÍLEŽITOSTI V REFORMĚ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Program a přednášející budeme zveřejňovat postupně na www.reformapsychiatrie.cz.

Konference se zaměří na nedávnou minulost, přítomnost i budoucnost reformy péče o duševní zdraví. Za účasti mezinárodních expertů budeme diskutovat o kvalitě péče, multidisciplinaritě, recovery přístupu, zapojení uživatelů, roli krajů a obcí a dalších důležitých prvcích reformy. V rámci workshopů se budeme věnovat vybraným cílovým skupinám a dalším průřezovým tématům.

place: hotel Continental Brno