Calendar of events

»

Purkyňka - Kontrolované pití ve Společnosti Podané ruce

Program

Blažek, P., Dvořák, V.: Vyhodnocení dopadů programu kontrolované konzumace alkoholu v Kontaktním centru Vlhká za období realizace 09/2020 – 04/2022 (přínosy a výzvy) Mikulášek, O.:

Práce s tématy kontrolovaného pití, trvalé abstinence a relapsu v pobytové léčbě a doléčování

více informací o semináři Purkyňka

place: Praha 2, Apolinářská 4a, aula