Calendar of events

»

Včasné riziko – Včasný zásah: Předávkování u mládeže

Měnící se trhy s drogami a pandemie COVID-19 vyvolaly stále vážnější potřebu vyvinout specifická řešení pro mladé lidi, kterým hrozí předávkování.

Všichni jsou vítáni, aby se zapojili do rozhovorů o včasné intervenci, prevenci a léčbě vysoce rizikového užívání látek zaměřené na mladé lidi.

place: online