Calendar of events

»

Adiktologické fórum

Program Adiktologické fórum 31. 3. 2022

- Informace OPK

- Informace o aktualitách z odborných a střešních organizací

- Uprchlická krize a adiktologické služby v ČR

- Aktuální dění ve službách

- Různé

Odkaz na připojení

Číslo schůzky: 2731 107 6542

place: Online