Calendar of events

»

Seminář Purkyňka - Užívání alkoholu a jeho dopady

Koordinuje doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Program

1.Mgr. Pavla Chomynová a kol. Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti: Užívání alkoholu v ČR a jeho dopady

1.M. Barták, J. Vacek, B. Petruželka, V. Rogalewicz, prezentující PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.: Každodennost a sezónnost v užívání alkoholu - výsledky online populační studie

1.Mgr. Petr Freimann, Mgr. Johana Růžková: Suché február - dopad a výzvy kampaně

informace o semináři Purkyňka jsou na WEBU: https://snncls.cz v záložce Purkyňky

place: on-line