Calendar of events

Specializační kurz – Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí

Úvod do problematiky návykových nemocí, epidemiologie, urgentní stavy (předávkování, psychotické poruchy, odvykací stavy), systém péče, krátká intervence, substituční léčba, právní aspekty oboru návykové nemoci.

place: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF