Calendar of events

»

„Dopady užívání zahřívaných tabákových výrobků v ČR v kontextu dalších nikotinových produktů.“

Mgr. Jindřich Vobořil představí výsledky studie Harm Reduction think tanku Racionální politiky závislostí. Cílem studie bylo zmapovat užívání zahřívaných tabákových výrobků v ČR v kontextu užívání dalších tabákových a nikotinových výrobků, zmapovat vzorce užívání těchto produktů mezi jejich uživateli a nabídnout odpovědi na otázky:

Jaké jsou přínosy tabákových nikotinových alternativ pro snižování škod?

Jaká jsou hlavní rizika spojená se snižováním škod v oblasti kontroly tabáku?

Jaká je účinnost alternativ konvenčních cigaret při odvykání kouření? A hlavně – jaká jsou konkrétní doporučení pro praxi?

Panelové diskuze se zúčastní Ing. Aleš Rod, Centrum ekonomických a tržních analýz a

Viktor Mravčík, think tank Racionální politiky závislostí.

place: OREA Hotelu Angelo Praha (Radlická 3216, 150 00 Praha 5-Smíchov).