Calendar of events

»

Nelegální návykové látky 2021

Konference bude zaměřena na nelegální návykové látky v kontextu systému adiktologických služeb. Vystoupí odborníci z klinické praxe a dva zahraniční hosté.

Program národní konference Nelegální návykové látky 2021

9:00–9:05 Zahájení konference Jarmila Vedralová, národní koordinátorka pro protidrogovou politiku

9:05–10:25 Současná situace v České republice a v zahraničí Moderuje Kateřina Horáčková, vedoucí Oddělení koordinace a financování

Aktuální situace v oblasti nelegálních návykových látek v Evropě Alexis Goosdeel, ředitel Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)

Prevence a léčba; Mezinárodní standardy prevence a léčby Anja Busse, sekce Prevence, léčby a rehabilitace Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC), Giovanna Campello, vedoucí sekce Prevence, léčby a rehabilitace UNODC

Strategické dokumenty v oblasti protidrogové politiky, zhodnocení Akčního plánu Národní strategie na období 2019 - 2021 Jarmila Vedralová, národní koordinátorka pro protidrogovou politiku

Aktuální situace v oblasti nelegálních návykových látek v ČR Pavla Chomynová, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti

10:25–10:40 Přestávka

10:40–12:40 Čtyři oblasti Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027 Moderuje Jarmila Vedralová, národní koordinátorka pro protidrogovou politiku

Jak se (ne)daří primární prevence Michal Miovský, přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN

Snižování rizik a škod Pavel Bém, člen Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky; Josef Radimecký, ředitel WHITE LIGHT I, z. ú.; Jindřich Vobořil, ředitel Společnosti Podané ruce o.p.s. 

Léčba Petr Popov, primář Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN

Regulace a snižování nabídky Jakub Frydrych, ředitel Národní protidrogové centrály SKPV PČR

Diskuse 12:40–13:00

Přestávka 13:00–14:00

Panelová debata: Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027 – výhled na období 2022-2024 Moderuje Jarmila Vedralová, národní koordinátorka pro protidrogovou politiku Zástupci adiktologických služeb, odborné veřejnosti, státní správy a zdravotních pojišťoven – bude upřesněno

14:00 Poděkování, zakončení Jarmila Vedralová, národní koordinátorka pro protidrogovou politiku

 

Videozáznam celé konference je dostupný na YouTube: https://youtu.be/FdMCn-gptn0

Prezentace jsou na stránkách Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

place: on-line