Calendar of events

»

Národní dny prevence

Město Plzeň se stane v letošním roce pořadatelem 3. ročníku odborné konference Národní dny prevence. Město Plzeň se rozhodlo pokračovat v této tradici a navázat tak s dalším ročníkem této odborné konference, za podpory Ministerstva vnitra ČR a Republikového výboru pro prevenci kriminality. Detaily programu i jména zúčastněných organizací z řad přednášejících i vystavovatelů budou průběžně doplňovány na těchto stránkách.

place: Online