Calendar of events

»

XIII. sjezd psychiatrické společnosti ČLS JEP

Téma: Změny klimatu v české psychiatrii

Pořádá: Psychiatrická společnost ČLS JEP a Česká psychiatrická společnost, z.s.

Účastnický poplatek

place: Mikulov, Hotel Galant, Mlýnská 2