Calendar of events

»

Recovery - jak se mu daří v ČR?

Přednášející: Mgr. et Mgr. Martin Fojtíček 

place: Praha 2, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, Apolinářská 4, aula

TOPlist