Calendar of events

»

The Epidemic of LGBTQ Depression and Solutions to Stigma-Based Stress

Seminář je určen pro všechny se zájmem o duševní zdraví LGBTQ + populace, zdravotní důsledky stigmazace, stresu a další jejich komorbidity (odborná veřejnost, zástupci vládních i nevládních/neziskových organizací, média, další zainteresovaní).

Přednášející: Dr. John Pachankis, Associate Professor at the Yale School of Public Health and the Director of the ESTEEM Research Group in New York City.

place: Klecany, Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, Velká posluchárna