Calendar of events

»

Tradiční hrnčířské trhy na Kampě

To, co bylo před dvanácti lety ze strany SANANIMu pouhým pokusem o oživení více než stoleté tradice keramických trhů na pražské Kampě, se stalo hojně navštěvovanou společensko-kulturní akcí s charitativním a osvětovým přesahem, která pomáhá vracet Prahu Pražanům. Akce se koná za podpory Městské části Prahy 1. V rámci hrnčířských trhů není zapomenuto ani na hlavní činnost SANANIMu, kterou je protidrogová prevence – zde naplněná nenásilnou formou osvěty a rozšiřování nabídky volnočasových aktivit pro všechny generace.

place: Kampa, Praha 1

TOPlist