Calendar of events

»

Děti a nezletilí v adiktologických službách: zkušenosti a příležitosti v ČR i zahraničí

Konference je určena odborné veřejnosti, která se podílí na řešení problematiky závislostí u dětí a mládeže, a to jak v rámci resortu sociálního, zdravotnického, školského, tak v rámci orgánů sociálně-právní ochrany dětí či dalších organizací a institucí. Konference přináší poznatky, informace a zkušenosti z českého prostředí i ze zahraničí. Příspěvky zahraničních hostů budou překládány do českého jazyka.

Konferenční poplatek: 400 Kč.

Přihlášky zasílejte na: m.dudova@slezskadiakonie.cz do 27.09.

www: www.slezskadiakonie.cz

 

place: Harmony Club Hotel v Ostravě, 28. října 170, Ostrava-Mariánské Hory

TOPlist