Odvody z hazardních her

Za r. 2014 získaly veřejné rozpočty z odvodů z hazardních her 7,92 mld. Kč. Z toho odvody z EHZ tvořily 6,21 mld. Kč (78 %) a odvody z ostatních hazardních her 1,71 mld. Kč (22 %). Oproti r. 2013 došlo k celkovému poklesu příjmů veřejných rozpočtů z hazardu o 135 mil. Kč (1,7 %). Příjmy z EHZ se zvýšily o 228 mil. Kč a příjmy z ostatních hazardních her poklesly o 363 mil. Kč – blíže viz kapitolu Objem a struktura trhu s hazardními hrami, str. 53. Příjem veřejných rozpočtů z hazardního hraní činil v r. 2014 přibližně 750 Kč na 1 obyvatele.

Obce jsou podle loterijního zákona příjemci části odvodů z hazardních her (de facto loterijní daně). Připadá jim 80 % odvodů z provozování EHZ a 30 % odvodů z provozování ostatních hazardních her. Zbytek odvodů je příjmem státního rozpočtu.

V r. 2014 tak připadlo 2,40 mld. Kč na státní rozpočet a zbylých 5,52 mld. Kč bylo rozděleno do obecních rozpočtů. Podle údajů poskytnutých Generálním finančním ředitelstvím (GFŘ) získaly obecní rozpočty více než 5 mld. (91 %) z EHZ a více než 500 mil. (9 %) z ostatních hazardních her. Oproti r. 2013 dostaly obce téměř o 40 mil. více, což znamená navýšení o přibližně 0,7 %. Celkové příjmy obecních rozpočtů z hazardu rozdělené podle krajů ukazuje tabulka 2-17.

tabulka 2-17: Příjmy obecních rozpočtů z hazardního hraní v r. 2014 podle krajů (v mil. Kč)

Kraj

EHZ

Ostatní

Celkem

Hl. m. Praha

769

144

913

Středočeský kraj

467

47

514

Jihočeský kraj

244

24

268

Plzeňský kraj

361

27

388

Karlovarský kraj

242

11

253

Ústecký kraj

445

31

475

Liberecký kraj

208

16

224

Královéhradecký kraj

199

20

220

Pardubický kraj

185

19

204

Vysočina

144

19

163

Jihomoravský kraj

576

55

630

Olomoucký kraj

310

23

333

Zlínský kraj

230

21

252

Moravskoslezský kraj

626

54

681

Celkem

5 007

513

5 520

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS

Nejvíce získala z odvodů z hazardního hraní Praha (přibližně 913 mil. Kč). Následovaly obce v kraji Moravskoslezském (626 mil. Kč) a Jihomoravském (576 mil. Kč). Při přepočtu na počet obyvatel byly příjemcem největších částek obce v kraji Karlovarském (847 Kč na obyvatele) a Praha (725 Kč). Obce v Kraji Vysočina získaly nejméně jak absolutně (163 mil. Kč), tak v přepočtu na 1 obyvatele (321 Kč) – graf 2-13.

graf 2-13: Příjmy obecních rozpočtů z loterijní daně v přepočtu na obyvatele v l. 2013 a 2014, podle krajů (v Kč)

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS

Okresy s největšími příjmy do obecních rozpočtů z hazardního hraní na obyvatele jsou Domažlice, Znojmo, Cheb, Český Krumlov a Tachov. Ve všech případech jde o okresy na hranicích s Německem nebo Rakouskem, ve kterých příjmy na obyvatele byly vyšší než 1000 Kč a meziročně vzrostly, v okresech Domažlice a Znojmo přibližně o pětinu. Dalším okresem, kde příjmy obcí z hazardního hraní značně narostly (téměř o pětinu), je okres Teplice – tabulka 2-18 a graf 2-14.

tabulka 2-18: Okresy s nejvyššími příjmy obecních rozpočtů z odvodů z hazardního hraní na 1 obyvatele v l. 2013 a 2014 (v Kč)

Okres

2013

2014

Změna 2013/2014

Domažlice

1 458

1 780

22 %

Znojmo

1 227

1 468

20 %

Cheb

1 076

1 152

7 %

Český Krumlov

1 070

1 072

0 %

Tachov

1 013

1 039

3 %

Ostrava-město

833

863

4 %

Teplice

683

813

19 %

Plzeň-město

827

791

-4 %

Sokolov

710

777

9 %

Praha

695

725

4 %

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS

graf 2-14: Okresy s největším nárůstem příjmu obecních rozpočtů z odvodů z hazardního hraní na 1 obyvatele mezi l. 2013 a 2014, v %

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS

Některé okresy zaznamenaly mezi l. 2013 a 2014 značný pokles příjmů z hazardního hraní – graf 2-15. Jde zejména o okresy Brno-město (pokles o 29 %), České Budějovice (o 27 %) a Rokycany (o 25 %).

graf 2-15: Okresy s největším poklesem příjmu obecních rozpočtů z odvodů z hazardního hraní na 1 obyvatele mezi l. 2013 a 2014, v %

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS

Je tedy zřejmé, že i když se celkové příjmy obecních rozpočtů z odvodů z hazardního hraní v souhrnu příliš nezměnily (nárůst o 0,7 %), došlo k jejich redistribuci v důsledku (poměrného) snížení počtu EHZ v některých oblastech ČR a nárůstu v jiných. Např. v Brně i Českých Budějovicích platí značně restriktivní OZV.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist