Objem a struktura trhu s hazardními hrami

MF ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím (GFŘ) monitoruje trh s hazardními hrami v ČR. V období 2002–2008 docházelo ke strmému růstu objemu trhu s hazardními hrami (měřeného množstvím peněz vložených hazardními hráči do hry). Od r. 2009 je patrný dlouhodobý mírný pokles trvající až do r. 2013.

V r. 2014 došlo k opětovnému nárůstu objemu trhu. Hráči hazardních her vložili do hry 138,1 mld. Kč a bylo jim vyplaceno 106,7 mld. Kč na výhrách. Příjmy provozovatelů ze hry (rozdíl mezi množstvím peněz vložených hazardními hráči do hry a množstvím peněz vyplacených hazardním hráčům na výhrách) byly 31,4 mld. Kč. Oproti r. 2013 vzrostl objem finančních prostředků vsazených do hry o 11,4 % a objem vyplacených finančních prostředků vzrostl o 11,9 %. Příjmy ze hry vzrostly o 9,8 %.

graf 2-11: Objem trhu s hazardními hrami v ČR v l. 2002-2014, v mld. Kč

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS

Ekonomické ukazatele podle jednotlivých typů her v r. 2013 a 2014 uvádí tabulka 2-15 a tabulka 2-16. Jednotlivé typy hazardních her evidované MF jsou seřazeny podle podílu na příjmech ze hry. Ekonomicky nejúspěšnější jsou VLT, které tvořily více než polovinu hazardního trhu a utržily přibližně 16,0 mld. Kč. Číselné loterie tvořily přibližně 12 % trhu s výsledkem cca 3,9 mld. Kč. Následují internetové kurzové sázky (11 %), VHP (přibližně 8 %), kurzové sázky na pobočkách (6 %) a sázkové hry v kasinu (4 %). Všechna EHZ dohromady tvořila téměř 2/3 trhu měřeno příjmy ze hry.

Hráčům na VLT se v r. 2014 na výhrách vrátilo 73 % peněz vložených do hry. Hráčům číselných loterií bylo na výhrách vyplaceno 50 % objemu vložených sázek. Tento podíl byl nejvyšší u karetních turnajů v kasinu (96 %).

tabulka 2-15: Celkové množství peněz vložených do hry a vyplacených na výhrách podle typů hry v r. 2013, v mil. Kč

Typ hazardní hry

Vloženo

 

Vyplaceno

 

Příjmy ze hry

Vyplaceno/

vloženo

mil. Kč

%

mil. Kč

%

mil. Kč

%

VLT

51 414

41,5

 

37 331

39,2

 

14 083

49,3

0,73

Číselné loterie

7 183

5,8

 

3 814

4,0

 

3 369

11,8

0,53

VHP

14 616

11,8

 

12 015

12,6

 

2 601

9,1

0,82

Internetové kurzové sázky

22 460

18,1

 

19 968

20,9

 

2 492

8,7

0,89

Kurzové sázky

6 564

5,3

 

4 996

5,2

 

1 569

5,5

0,76

Sázkové hry provozované v kasinu

7 141

5,8

 

5 721

6,0

 

1 420

5,0

0,80

Lokální loterní systémy

4 770

3,9

 

3 508

3,7

 

1 262

4,4

0,74

Elektromechanické rulety

7 403

6,0

 

6 240

6,5

 

1 163

4,1

0,84

Okamžité loterie

1 067

0,9

 

599

0,6

 

468

1,6

0,56

Karetní turnaje v kasinu

983

0,8

 

917

1,0

 

66

0,2

0,93

Peněžité a věcné loterie

35

0,0

 

15

0,0

 

20

0,1

0,42

Kostky

49

0,0

 

34

0,0

 

15

0,1

0,69

Interaktivní karetní turnaje nebo hry

111

0,1

 

98

0,1

 

13

0,0

0,89

Dostihy

26

0,0

 

17

0,0

 

9

0,0

0,65

Ostatní loterie a sázkové hry

31

0,0

 

23

0,0

 

9

0,0

0,73

Bingo

29

0,0

 

20

0,0

 

9

0,0

0,70

Totalizátorové hry

11

0,0

 

7

0,0

 

3

0,0

0,69

Tomboly

5

0,0

 

2

0,0

 

2

0,0

0,50

Celkem

123 898

100,0

 

95 325

100,0

 

28 573

100,0

0,77

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS

tabulka 2-16: Celkové množství peněz vložených do hry a vyplacených na výhrách podle typů hry v r. 2014, v mil. Kč

Typ hazardní hry

Vloženo

 

Vyplaceno

 

Příjmy ze hry

Vyplaceno/

vloženo

mil. Kč

%

mil. Kč

%

mil. Kč

%

VLT

58 708

42,5

 

42 733

40,1

 

15 975

50,9

0,73

Číselné loterie

7 735

5,6

 

3 832

3,6

 

3 903

12,4

0,50

Internetové kurzové sázky

29 405

21,3

 

26 078

24,4

 

3 326

10,6

0,89

VHP

15 614

11,3

 

13 159

12,3

 

2 455

7,8

0,84

Kurzové sázky

6 203

4,5

 

4 446

4,2

 

1 757

5,6

0,72

Sázkové hry provozované v kasinu

7 925

5,7

 

6 571

6,2

 

1 354

4,3

0,83

Lokální loterní systémy

3 712

2,7

 

2 693

2,5

 

1 019

3,2

0,73

Elektromechanické rulety

6 006

4,4

 

5 229

4,9

 

777

2,5

0,87

Okamžité loterie

1 510

1,1

 

842

0,8

 

669

2,1

0,56

Interaktivní karetní turnaje nebo hry

142

0,1

 

97

0,1

 

45

0,1

0,68

Karetní turnaje v kasinu

948

0,7

 

906

0,8

 

42

0,1

0,96

Peněžité a věcné loterie

32

0,0

 

15

0,0

 

17

0,1

0,47

Dostihy

29

0,0

 

18

0,0

 

10

0,0

0,64

Ostatní loterie a sázkové hry

37

0,0

 

29

0,0

 

8

0,0

0,78

Bingo

22

0,0

 

16

0,0

 

6

0,0

0,73

Kostky

17

0,0

 

11

0,0

 

6

0,0

0,65

Totalizátorové hry

11

0,0

 

7

0,0

 

4

0,0

0,60

Tomboly

6

0,0

 

3

0,0

 

3

0,0

0,57

Celkem

138 063

100,0

 

106 686

100,0

 

31 377

100,0

0,77

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS

Při pohledu na vývoj trhu rozděleného podle jednotlivých typů hazardních her lze sledovat strmý růst podílu EHZ do r. 2011 a poté pokles do r. 2014. Dlouhodobý pokles se týká zejména VHP, u dalších EHZ (zejména VLT) je po nárůstu, který trval do r. 2011, patrná de facto stabilizace podílu do r. 2014. Podíl všech EHZ dohromady (tj. včetně VHP) přesahoval 70 % až do r. 2012 s vrcholem v r. 2011 (77,5 %); v r. 2014 byl tento podíl 64,6 %. Dlouhodobě klesá podíl kurzových sázek, ale od roku 2009 je patrný rychlý růst podílu internetových kurzových sázek, který se v r. 2014 vyšplhal přes 10 %. Podíl loterií od r. 2011, kdy byl na svém minimu (6,4 %), vzrostl na nejvyšší hodnotu od r. 2007 (14,6 %). Podíl sázkových her v kasinu se od r. 2009 pohybuje kolem 5,0 %.

graf 2-12: Vývoj podílů typů hazardních her na trhu podle příjmů ze hry v l. 2002-2013

Pozn: * Zahrnuje peněžité a věcné loterie, tomboly, číselné loterie, okamžité loterie. ** Zahrnuje sázkové hry provozované v kasinu a karetní turnaje v kasinu. *** Zahrnuje kurzové sázky, dostihy a totalizátorové hry.

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS

Analýza trhu s hazardními hrami

Ekonomickými aspekty hazardního hraní se zabýval Pištora (2012) ve své bakalářské práci. Provedl analýzu dat o výdajích a struktuře spotřeby domácností z šetření Statistika rodinných účtů ČSÚ z let 2005 a 2010 (každoročně cca 3000 domácností) a dat ze šetření Market & Media & Lifestyle (MML) společnosti Median z r. 2011 (celkem 7500 respondentů ve věku 12–79 let).

Průměrné výdaje na hazardní hraní byly odhadnuty na 150 Kč (z dat ČSÚ) až 580 Kč (z dat společnosti Median) na osobu a rok. Menší domácnosti, domácnosti tvořené staršími a manuálně pracujícími osobami utratily za hazardní hraní (zejména loterie) více. Výše příjmu pozitivně korelovala s mírou herní participace i souhrnnou výší sázek. Relativní výše výdajů na hazard byla regresivní – to znamená, že rodiny s nižším příjmem vydaly na hazard relativně vyšší podíl rodinných financí.

Při porovnání výdajů domácností s oficiálně vykazovanými příjmy provozovatelů hazardních her v ČR (tzv. in-out) v r. 2005 a 20101 vyplynulo, že výdaje domácností z šetření ČSÚ zahrnovaly pouze 7 %, resp. 5 % skutečných příjmů z provozování hazardu v ČR. Např. u loterií činily hlášené výdaje domácností cca 40 % příjmů z loterií vykázaných provozovateli, ale u EHZ dosáhl tento podíl pouze 0,1–0,2 %. Jako vysvětlení rozdílu mezi výsledky šetření a vykázanými příjmy herních společností nabízí autor nedostatečné zastoupení problémových hráčů v souboru2, podhlášení hraní na EHZ z důvodů morálních (stud respondentů) nebo praní špinavých peněz. Za předpokladu, že příjmy z hraní na EHZ jsou tvořeny převážně problémovými hráči, odhadl Pištora (2012) průměrnou ztrátu jednoho hráče na 370 tis. až 1 mil. Kč ročně.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist