Hazardní hraní a sociálně vyloučené lokality

Na přelomu r. 2014 a 2015 realizovalo NMS ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování (ASZ) při Úřadu vlády ČR dotazníkové šetření mezi zástupci ASZ v sociálně vyloučených lokalitách (SVL), které se týkalo problematiky hazardu a užívání drog (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and Agentura pro sociální začleňování, 2015). Dotazník vyplnilo 21 respondentů působících ve 23 obcích či oblastech.1

Byla zkoumána míra závažnosti hazardního hraní v porovnání s ostatními problémy v SVL, míra výskytu problémů spojených s hazardním hraním a provozováním hazardních her v SVL, způsob řešení ze strany obce.

Respondenti byli dotazováni na počet provozoven s EHZ (herny, kasina, provozovny se zvláštním režimem) a na počet sázkových kanceláří v SVL a jejím okolí. Z celkového počtu 21 zástupců ASZ jich 19 uvedlo dostupnost provozoven s EHZ v daných SVL a/nebo v jejich blízkosti.2

Co se týče sázkových kanceláří, 11 respondentů neodpovědělo, 2 respondenti uvedli, že sázkové kanceláře se v jejich SVL ani v jejich blízkosti nenacházejí. Zbylých 8 respondentů uvedlo, že se sázkové kanceláře v jejich SVL či v jejich blízkosti nacházejí.

Zjišťováno bylo, jak velký problém hazard v SVL představují ve srovnání s ostatními problémy, a to na šestibodové škále od 0 (daný jev nepředstavuje problém) do 5 (jev v dané lokalitě představuje velmi závažný problém). Jako nejzávažnější problémy označili zástupci ASZ v daných lokalitách nezaměstnanost, zadluženost a nízké vzdělání/kvalifikaci – graf 5-1.

graf 5-1: Průměrná míra závažnosti výskytu sociálně negativních jevů ve sledovaných SVL

Pozn.: Respondenti odpovídali na 6bodové škále od 0 (daný jev nepředstavuje problém) do 5 (jev v dané lokalitě představuje velmi závažný problém).

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and Agentura pro sociální začleňování (2015)

Hraní hazardních her bylo v průměru vnímáno jako středně závažný problém. Jako velmi závažný problém vnímal hazard zástupce ASZ z Ostravy. Jako závažnější problém tento jev hodnotili zástupci ASZ ve Štětí, na Tanvaldsku, na Frýdlantsku, v Jaroměři a Chodově. Na rozdíl od nezaměstnanosti, zadluženosti či nízkého vzdělání/kvalifikace (kde se hodnoty pohybovaly od 3 do 5) mělo hodnocení míry problémovosti hraní hazardních her v daných lokalitách velmi široký rozptyl (0–5).

Jako nejzávažnější problém spojený s hraním hazardních her vnímali zástupci ASZ zadluženost jednotlivců hrajících hazardní hry a jejich rodin (3,3), následovalo hraní příjemců dávek a jejich rodin (2,9) a výskyt opilosti v hernách (2,8). Jako o něco menší problém bylo vnímáno rušení veřejného pořádku v okolí heren, majetková kriminalita za účelem získání prostředků na hru nebo na krytí dluhů z hraní hazardních her a konzumace drog v hernách nebo jejich okolí, majetková kriminalita v hernách nebo v jejich okolí a lichvářství spojené s půjčováním finančních prostředků na hraní hazardních her – graf 5-2.

graf 5-2: Průměrná míra závažnosti výskytu problémů spojených s hraním hazardních her

Pozn.: Respondenti odpovídali na 6bodové škále od 0 (daný jev nepředstavuje problém) do 5 (jev v dané lokalitě představuje velmi závažný problém).

Zdroj:Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and Agentura pro sociální začleňování (2015)

Dotazník rovněž obsahoval dvě otevřené otázky týkající se problematiky hraní hazardních her. Prostřednictvím první z nich byli respondenti požádáni, aby zmínili, jaké dopady hazardních her ve svých lokalitách pozorují.

Respondenti uvedli rušení nočního klidu, výtržnosti, rvačky v okolí heren, napadení včetně napadení strážníka městské policie. Jako další oblast problémů spojených s hazardním hraním bylo označeno hraní dětí a mládeže, školní absence v důsledku hraní a pobývání dětí a mládeže v hernách. Herny byly rovněž uvedeny jako místo spojené s konzumací alkoholu a drog, obchodováním s drogami a kradeným zbožím.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist