Regulace na obecní úrovni

Obce mohou regulovat dostupnost některých typů hazardních her na svém území prostřednictvím obecně závazných vyhlášek (OZV) v souladu s § 50 odst. 4 loterijního zákona, tj. EHZ, bingo, sázkové hry provozované v kasinu včetně stolních karetních her. Obce mohou regulovat čas a místo provozování uvedených hazardních her. Řada OZV reguluje i další záležitosti týkající se zmíněných hazardních her, jako je např. světelná reklama na provozovnách či možnost vidět do interiéru herny zvenku.

Obec má povinnost informovat MF o vydání OZV regulující hazardní hry na svém území do 15 dnů od jejího schválení zastupitelstvem, ale není stanovena sankce při nedodržení této povinnosti. Pokud nejde o VHP povolované obcemi, musí po vydání OZV konkrétní povolení k provozování EHZ či jiné hazardní hry zrušit MF, které toto povolení vydalo. MF bylo touto agendou od r. 2013 do r. 2015 zahlceno, což vedlo k tomu, že EHZ mohla být provozována v rozporu s platnými OZV. Příkladem může být město Brno, které na svém území od 1. 1. 2015 prostřednictvím OZV zakázalo veškerá EHZ, ale ještě v dubnu 2015 zde byla některá EHZ provozována, protože povolení k jejich provozování nestihlo MF zrušit.1 Podobná situace panovala v Olomouci, kde na začátku r. 2015 byla provozována EHZ ve 26 provozovnách, které nebyly na seznamu 57 provozoven povolených OZV.2

Podle návrhu zákona o hazardních hrách by již tento rozpor neměl být možný, protože sekundární povolení pro umístění herního prostoru - herny či kasina - by měly vydávat samotné obce, a to nejdéle na 1 rok.

Počet platných OZV regulujících hazardní hraní stále roste. V r. 2014 vzrostl počet obcí s takovými OZV na 481 (tj. přibližně 8 % obcí v ČR) - graf 1-1.

graf 1-1: Vývoj počtu obcí s OZV regulujících provozování hazardních her v ČR v l. 2009-2014

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS

Jak ukazuje graf 1-2, v němž jsou platné OZV rozděleny podle typu, je patrné, že nejstrměji v období 2012-2014 rostly počty OZV úplně zakazujících provozování EHZ a hazardních her v kasinu na území obce, případně úplně zakazujících některé typy EHZ. Počet těchto prohibičních OZV zakazujících všechna EHZ a sázkové hry v kasinu vzrostl přibližně třikrát z 59 na 149. Počet OZV omezujících místo a/nebo čas provozování EHZ rovněž rostl. Počet OZV regulujících pouze VHP od r. 2013 klesal.

graf 1-2: Vývoj počtu platných OZV regulujících provozování hazardních her v ČR v l. 2009-2014 podle typu omezení

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS

Provozovatelé EHZ argumentují, že zakazování EHZ prostřednictvím OZV, výrazné omezení počtu povolených EHZ či vysoké zdanění povedou k rozmachu nelegálních zařízení (např. v podobě kvízomatů), černých heren (bez povolení k provozování EHZ), hráčských klubů či přesunu hráčů k legálně i nelegálně provozovaným hazardním hrám na internetu. Vysoké zdanění a výrazné omezování EHZ bude podle jejich názoru znamenat nejenom to, že obce i stát přijdou o příjmy ze zdanění, ale i to, že hráči budou méně dosažitelní pro služby poskytující prevenci a léčbu.3

Je otázka, nakolik se výše uvedené argumenty projeví při rozhodování samotných obcí o míře a způsobu regulace hazardního hraní. Např. v Praze 12 bylo v posledních 3 letech zakázáno provozování EHZ, ale v dubnu 2015 bylo schváleno 7 míst, kde bude provozování EHZ povoleno. Důvody jsou podle radnice nefunkčnost stávajícího zákazu, výskyt černých heren, na které se „nabaluje kriminalita" a snížení příjmů do obecního rozpočtu.4

Podstránky

Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist