Politika v oblasti hazardního hraní na krajské a místí úrovni

Informace o regulaci formou OZV jsou uvedeny v kapitole Regulace na obecní úrovni, str. 20. O realizaci dalších opatření, případně o realizaci komplexní politiky zaměřené na oblast hazardního hraní na krajské a místní úrovni nejsou k dispozici systematické a komplexní informace. Některé kraje uvádí informace o politice v oblasti hazardního hraní ve zprávách o realizaci protidrogové politiky (Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, 2014).

Hlavní město Praha zřídilo na konci r. 2012 Komisi pro oblast loterií a jiných podobných her. Na podnět této komise byla v r. 2013 přijata OZV č. 10/2013 Sb. hl. m. Prahy s cílem sjednotit postup jednotlivých městských částí v oblasti regulace hazardu. Vyhláška zakazuje veřejnou reklamu propagující hazardní hry, zpřísňuje podmínky pro označení heren a kasin, jež nesmí užívat různých blikajících poutačů či podobných reklam. Loterie a jiné podobné hry se smí provozovat pouze v kasinech či hernách, nikoliv v provozovnách se zvláštním režimem. Zároveň rada hlavního města schválila pravidlo pro výběr míst, na nichž bude umožněno nadále loterie a jiné hry provozovat. Součástí pravidel pro výběr míst je i ustanovení, které zakazuje umístění provozoven v blízkosti škol, zařízení zdravotní a sociální péče či budov, ve kterých je vykonávána činnost orgánů veřejné správy.

Město Liberec na počátku r. 2014 upravilo podmínky pro provozování loterií a provozovatelé heren měli povinnost odstranit všechny barevné poutače a zatemnit výlohy. V provozovnách jsou umístěny letáky poskytovatele adiktologických služeb ADVAITA s informacemi o prevenci a léčbě závislostí.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist