Doporučení Evropské komise v oblasti on-line her

V červenci 2014 vydala Evropská komise (EK) Doporučení (2014/478/EU) k přijetí zásad pro účinnou ochranu spotřebitelů a hráčů on-line hazardních her a prevenci hraní on-line u mladistvých (doporučení EK).1 Smyslem zásad je chránit zdraví a minimalizovat případné hospodářské škody, které mohou vzniknout v důsledku patologického nebo problémového hráčství.

K doporučení EK je připojeno posouzení dopadů a behaviorální studie týkající se on-line hazardních her a vhodných opatření na ochranu spotřebitelů.2 Nabídka i využívání internetových hazardních her v Evropě se rozšiřují úměrně k tomu, jak rychle se zlepšují on-line technologie a vyvíjejí se mobilní telefony, chytré telefony, tablety a digitální televize. Trh s on-line hazardními hrami v EU zahrnuje téměř 7 mil. hráčů, což představuje 45 % celosvětového trhu.3

Doporučení EK stanovuje řadu zásad, které by členské státy měly zapracovat do svých předpisů v oblasti hazardních her:

  • zajistit hráčům dostatek informací o on-line hraní a zvýšit informovanost hráčů o rizicích s ním spojených,

  • zamezit přístupu nezletilých k on-line hazardnímu hraní, minimalizovat jejich kontakt s hazardními hrami (mj. prostřednictvím reklamy nebo propagace služeb hazardních her v různých médiích),

  • zavést povinnost registrace při zakládání hráčského účtu, včetně ověření věku a totožnosti, tato registrace by umožnila provozovatelům sledovat hráčské chování a v případě potřeby upozornit na vznikající problém,

  • zajistit hráčům trvalou podporu s cílem zabránit problémům souvisejícím s hazardním hráčstvím, a to mj. pomocí nástrojů, které jim pomohou udržet hraní pod kontrolou: např. možnost stanovit si v průběhu registrace peněžní limit, dostávat během hry upozornění o vlastních výhrách a prohrách a možnost hraní dočasně přerušit,

  • zajistit hráčům přístup k linkám pomoci a možnost sebevyloučení z on-line hazardních her,

  • stanovit pravidla pro sociálně odpovědnější a transparentnější reklamu na on-line hazardní hry a sponzoring ze strany provozovatelů,

  • vyškolit zaměstnance provozovatelů internetových hazardních her, kteří jsou v kontaktu s hráči, tak, aby rozuměli otázkám problémového hráčství a dokázali s hráči odpovídajícím způsobem jednat.

 

Členské státy byly vyzvány, aby organizovaly informační kampaně týkající se hazardních her a souvisejících rizik a také aby shromažďovaly údaje o zakládání a rušení hráčských účtů a o porušování pravidel pro obchodní sdělení. Členské státy by rovněž měly určit příslušné regulační orgány, které budou nezávisle zajišťovat, aby toto Doporučení Komise bylo účinně dodržováno. Dále byly členské státy vyzvány, aby informovaly EK, jaká opatření s ohledem na toto doporučení učinily, a aby shromáždily věrohodná data o problematice on-line hazardního hraní.


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist