Zdanění hazardních her

 

MF rovněž představilo návrh zákona o dani z hazardních her, který na začátku února 2015 předložilo do vnějšího meziresortního připomínkového řízení spolu s návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákonů o hazardních hrách a o dani z hazardních her.

Zdanění formou „odvodu" definuje v současnosti loterijní zákon a činí 20 % rozdílu mezi vklady do hazardní hry a vyplacenými výhrami.1 Poplatky za VHP a jiná technická zařízení jsou ve výši 55 Kč za technické zařízení denně. Příjmy ze zdanění VHP a jiných technických zařízení se dělí v poměru jedna ku čtyřem ve prospěch obcí - do státního rozpočtu jde 20 % a do obecních rozpočtů 80 % této částky, přičemž pro podíl jednotlivých obcí je rozhodující počet povolených EHZ. Příjmy do rozpočtů ze zdanění ostatních hazardních her jsou ze 70 % příjmem státního rozpočtu a z 30 % obecních rozpočtů, přičemž podíl jednotlivých obcí je určen stejně jako v případě rozpočtového určení daní z příjmu právnických osob. Od r. 2012 odvádějí provozovatelé hazardních her rovněž daň z příjmu právnických osob (aktuální sazba je 19 %).

Nový návrh zákona o dani z hazardních her zavádí tři sazby zdanění. Nejvyšší z nich je 35 % a je navrhována pro technické hry (EHZ). Druhá sazba ve výši 30 % se navrhuje pro živé hry, loterie a bingo. Třetí sazba zdanění ve výši 25 % se má týkat kurzových sázek, totalizátorových her a tombol. Zařazení jednotlivých typů her do daňových pásem se nekryje s důkazy o rizikovosti her2 a jednotlivých charakteristikách, které se na ní podílejí – blíže viz úvod do kapitoly Trh s hazardními hrami (str. 37) a kapitolu Rizikovost hazardních her (str. 59). Návrh zákona z ledna 2015 obsahoval rovněž zdanění heren a kasin fixní částkou 300 tis. Kč čtvrtletně za hernu a částkou 1,5 mil. Kč čtvrtletně za kasino. Tato fixní část daně z návrhu z května 2015 vypadla.

Podle návrhu by se výnos daně z technických her i nadále dělil mezi stát a obce, avšak v novém poměru 40 % : 60 % ve prospěch obcí. K tomuto posunu došlo po kritice návrhu z ledna 2015 ze strany obcí. Lednový návrh dělil výnos daně z technických her 55 % : 45 % ve prospěch státu. Výnos dílčích daní z ostatních her se navrhuje i nadále ponechat ve stávajícím poměru 70 % do státního rozpočtu a 30 % do rozpočtu obcí.

Vzhledem k tomu, že se výše uvedené změny nepodaří pravděpodobně prosadit s účinností od 1. 1. 2016, připravilo MF dílčí novelu loterijního zákona, která byla Poslanecké sněmovně ČR předložena jako poslanecký návrh3 a která má od 1. 1. 2016 zvýšit sazbu odvodu z hazardních her z 20 % na 25 %. Poplatky za VHP a jiná technická zařízení tato dílčí novela zvyšuje o 100 % na 110 Kč za přístroj či zařízení denně.4 Odvody z VHP a jiných technických zařízení by se měly nově dělit v poměru 2 : 3 ve prospěch obcí, tedy 40 % do státního rozpočtu a 60 % do obecních rozpočtů. Tato změna by měla přinést do státního rozpočtu přibližně 2 mld. Kč navíc a podle KDU-ČSL by se mělo diskutovat využití těchto dodatečných prostředků také „na prevenci a léčbu sociálně patologických jevů".5 Koaliční partner KDU-ČSL i některá ministerstva kritizovali návrh kvůli tomu, že navýšení daní nedosáhne předpokládané úrovně, že neřeší otázku účasti občanů ČR na nepovolených hazardních hrách na internetu nebo že mění rozpočtové určení odvodu z hazardních her v neprospěch obcí.6

Unie herního průmyslu ČR a Sdružení zábavního průmyslu UNASO zpracovala finanční výsledky vybraných 10 firem provozujících hazardní hry za r. 2013. Z nich bylo 5 provozujících EHZ (spolu s jinými hazardními hrami), které představovaly přibližně třetinu trhu s hazardními hrami v ČR (měřeno jak výší sázek, tak příjmy ze hry, tzv. in-out), a 5 firem provozujících kurzové sázky a loterie s přibližně čtvrtinovým podílem na českém trhu (dohromady tedy přes 50 %). Hrubý provozní zisk (EBITDA) společností provozujících EHZ dosáhl podle analýzy přibližně 18 % a společností provozujících kurzové sázky a loterie přibližně 32 % tržeb příjmů ze hry. V r. 2013, kdy byly hazardní hry zdaněny sazbou 20 % a každé EHZ navíc poplatkem 55 Kč denně, dosáhla výše výsledného přímého zdanění (tj. zdanění prostřednictvím všech částí odvodu z hazardních her) firem provozujících EHZ výše 26,4 %. Analýza rovněž obsahovala různé modely podle diskutovaných návrhů zdanění. Přehled uvádí tabulka 1 -1.

tabulka 1-1: Míra výsledného zdanění vybraných 5 firem provozujících EHZ přímými daněmi za r. 2013 - současný stav a modely podle návrhů na změnu zdanění hazardních her

Ukazatel

Současný stav*

Návrh 1**

Návrh 2***

Návrh 3****

Počet heren

1 108

1 108

1 108

1 108

Počet kasin

88

88

88

88

Počet hracích míst

28 141

28 141

28 141

28 141

Vsazeno (tis. Kč)

41 193 734

41 193 734

41 193 734

41 193 734

Příjmy ze hry (tis. Kč)

8 721 631

8 721 631

8 721 631

8 721 631

  • z toho EHZ (tis. Kč)

8 090 090

8 090 090

8 090 090

8 090 090

  • z toho hry v kasinu (tis. Kč)

493 612

493 612

493 612

493 612

  • z toho kurzové sázky (tis. Kč)

137 929

137 929

137 929

137 929

Loterijní daň (tis. Kč)

2 297 823

4 871 697

3 014 097

3 311 043

  • z toho variabilní část (tis. Kč)

1 744 326

3 014 097

3 014 097

2 180 408

  • z toho fixní část (tis. Kč)

553 497

1 857 600

0

1 130 635

Výsledná přímá daňová zátěž

26,4 %

55,9 %

34,6 %

38,0 %

Pozn.: * variabilní část 20 %, fixní část 55 Kč/den za hrací místo, ** variabilní část 35 % u technických her, 30 % u živých her, 25 % u kurzových sázek, fixní část 300 tis. Kč/herna/kvartál, kasino koeficient 5 (původní návrh MF), *** variabilní část 35 % u technických her, 30 % u živých her, 25 % u kurzových sázek (nejnovější návrh MF), **** variabilní část 25 %, fixní část 110 Kč/den za hrací místo (návrh poslance Volného).

Zdroj: Unie herního průmyslu ČR-UNASO (2015), návrhy 2 a 3 zpracovalo NMS (2015) na základě dat UNASO a parametrů různých verzí návrhů zákonů


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist