Zákon o hazardních hrách

 

Návrh zákona o hazardních hrách zavádí řadu v českém prostředí nových opatření k prevenci problémového hráčství, ale v procesu přípravy doznal výrazných změn a posunů, z nichž většinu lze charakterizovat jako změny zmírňující omezení dostupnosti a měnící nastavení strukturních charakteristik her směrem k vyššímu riziku pro rozvoj problémového hráčství. V době přípravy této zprávy nebyl připomínkovací proces ukončen a ani prozatím nejnovější verzi z května 2015 pravděpodobně nelze považovat za definitivní.

Některá nově zaváděná opatření přivítali i provozovatelé (např. zavedení registrace hráčů a vyloučení některých skupin osob z hazardního hraní ze zákona)1. Celkové zmírnění normy ze strany MF, které původně avizovalo zpřísnění zejména pro EHZ, se však stalo předmětem kritiky ze strany občanských iniciativ2 a nakonec i koaličních partnerů3.

Zákon umožní provozovat hazardní hry akciovým společnostem se sídlem i mimo ČR. Provozovatelem bude moci být buď ČR, nebo akciová společnost se sídlem v ČR, EU nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP)4. V případě tomboly může být provozovatelem i nadace se sídlem v EHP. V případě turnaje malého rozsahu i nadace a spolek se sídlem v EHP.

Návrh zákona zavádí novou kategorizaci hazardních her:

  • loterie,

  • kurzová sázka,

  • totalizátorová hra,

  • technická hra5,

  • živá hra,

  • bingo,

  • tombola6,

  • turnaj malého rozsahu7.

S výjimkou tomboly a turnaje malého rozsahu bude možné všechny kategorie provozovat i prostřednictvím internetu.

Návrh nového zákona rovněž omezuje druhy herních prostředí na hernu a kasino. Neumožňuje tedy provozování EHZ v provozovnách se zvláštním režimem. Maximální sázka do hry na EHZ se změnila v procesu přípravy návrhu zákona – v návrhu z ledna je stanovena na 5 Kč v herně a 50 Kč v kasinu, v návrhu z května 2015 je zdvacetinásobena na 100 Kč v herně a 1000 Kč v kasinu. Rovněž maximální prohra za hodinu se zvýšila – zatímco v návrhu z ledna je stanovena na 2 tis. Kč v herně a 10 tis. Kč v kasinu, v návrhu z května je to 45 tis. Kč v herně, resp. 450 tis. v kasinu. V případě kasina tak jde až o 45násobné zvýšení. Na rozdíl od původního návrhu zákona se také změnil interval mezi jednotlivými hrami – z původních 5 sekund byl zkrácen na pouhé 2 sekundy, což znamená, že místo maximálně možných 720 her za hodinu by květnová verze zákona umožnila až 1800 her za hodinu. Z původního návrhu zákona vypadla i další navrhovaná opatření, a to nucená 15minutová pauza, která měla následovat po 60 minutách hry na EHZ, povinnost po celou dobu hry zřetelně informovat hráče na EHZ o jeho celkové prohře, informovat hráče na EHZ o sebeomezujících opatřeních a jejich nastavení po 60 minutách hry.

Herna podle lednového návrhu nesmí být v provozu v době 03:00–10:00 hod. a ve dnech státních a ostatních svátků. Tato omezení v květnovém návrhu již nejsou a herna tak bude moci být provozována non-stop. Zatímco podle lednového návrhu mělo být v herně 15–30 EHZ, v květnovém návrhu již horní limit není a zůstává pouze spodní limit 15 EHZ na hernu. V kasinu musí být podle návrhu nejméně 4 stoly živé hry (tj. např. stůl s karetní hrou nebo ruletou), a pokud jsou provozována EHZ, musí být v kasinu minimálně 30 EHZ. Na každý další stůl nad minimální počet 4 stolů živé hry je povoleno maximálně 10 EHZ. V kasinu lze provozovat pouze živou hru, EHZ či bingo.

Návrh rovněž představuje nový systém povolování a dozoru s MF a celními úřady jako dozorovými orgány. MF vydává základní povolení pro provozování hazardních her a to nejdéle na 6 let (5 let v návrhu z ledna 2015).8 Obecní úřady vydávají povolení pro umístění provozovny (herního prostoru), tedy herny či kasina (sekundární povolení), a to na dobu povolení základního, nejméně však na 3 roky9 (v návrhu z ledna 2015 to byl 1 rok). Obecní úřad vydá povolení, jestliže provozovatel splní zákonné podmínky a umístění provozoven nebude v rozporu s platnými OZV.10 MF bude spravovat centrální monitorovací systém provozování hazardních her a rejstřík osob vyloučených z účasti na hazardní hře (viz dále).

Návrh zákona ve verzi z ledna 2015 obsahuje také ustanovení omezující celkový počet EHZ na území ČR.11 Verze z května sice umožňuje MF omezení počtu EHZ prostřednictvím vyhlášky na maximálně 30–60 tis. přístrojů, ale na rozdíl od verze z ledna není toto omezení dáno obligatorně zákonem.

Návrh zákona rovněž obsahuje celou řadu opatření pro prevenci problémového hráčství.

Zákon zavádí povinnou registraci hráčů na EHZ a na internetu. U hazardních her, kde je to technicky možné, bude provozovatel muset umožnit sebeomezující opatření. Jsou jimi u kurzové sázky limity na výši sázek a výši proher, u binga a živé hry limity na výši proher a počet návštěv a u technických a her a hazardních her přes internet limity na výši sázek, výši proher, počet a dobu přihlášení na uživatelském účtu a dobu, po kterou po odhlášení nelze hrát.

Dalším sebeomezujícím opatřením je možnost hráčů nechat se dobrovolně zcela vyloučit z účasti na hraní v herně, kasinu a on-line. Ze zákona budou z hraní vyloučeny osoby pobírající dávky v hmotné nouzi a osoby, vůči kterým je prohlášen úpadek. Vyloučené osoby budou uvedeny v rejstříku, který povede MF. Provozovatelé budou mít přístup pouze k informaci, zda se daná osoba v rejstříku nachází, či ne. Osoba, která bude evidována v rejstříku, nebude mít přístup do herny či kasina a nesmí jí být zřízen herní účet (osoby, které o zapsání do rejstříku požádaly samy, budou moci po uplynutí 1 roku požádat o výmaz).

V souvislosti s problematikou nepovoleného provozování hazardu prostřednictvím internetu návrh nového zákona umožňuje blokaci internetových stránek nepovolených internetových her i plateb na účty používané k provozování nepovolených her či z nich. Tyto stránky a účty budou uvedeny v seznamu nepovolených internetových her, který povede MF. Poskytovatelé internetového připojení a zprostředkovatelé plateb jsou povinni se tímto seznamem řídit a nesmí umožnit přístup k těmto stránkám či transakce na těchto účtech.


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist