Výzkum občanů 2013

V r. 2014 NMS opět zařadilo téma hazardního hraní do omnibusového šetření Výzkum názorů a postojů občanů České republiky k otázkám zdravotnictví a k problematice zdraví realizovaného agenturou INRES-SONES na vzorku 1810 osob ve věku 15 a více let – blíže viz kapitolu Výzkum názorů a postojů občanů České republiky, str. 68. Kromě dalších otázek na zkušenosti s hazardním hraním byl do modulu zařazen také dvoupoložkový Lie/bet screeningový dotazník na problémové hráčství (Johnson et al., 1997), obsahující otázky:

  • Musel/a jste někdy lhát lidem, kteří jsou pro vás důležití, o tom, jak moc hrajete?

  • Cítil/a jste někdy potřebu hrát za více a více peněz?

Možné odpovědi na obě otázky jsou „ano“ (1 bod) a „ne“ (0 bodů), výsledné Lie/bet skóre vzniklé jejich součtem tak může nabývat hodnoty až 2 body, přičemž alespoň 1 pozitivní odpověď indikuje riziko problémového hráčství.

V pásmu problémového hráčství (alespoň 1 bod v Lie/bet) se v r. 2014 nacházelo celkem 4,9 % (95% CI: 3,9–5,9) české dospělé populace ve věku 15 a více let, z toho 7,4 % mužů a 2,6 % žen, což po přepočtu představuje přibližně 440 tis. osob, z toho 320 tis. mužů a 120 tis. žen. Ve skupině mladých dospělých (15–34 let) je v riziku problémového hráčství 5,3 % osob (140 tis.). V pásmu vysokého rizika (2 body v Lie/bet) se nacházelo 1,4 % (125 tis.) dospělých osob.

Ve srovnání s odhady z r. 2013 nejsou změny vzhledem k šířce intervalů spolehlivosti odhadů statisticky významné – tabulka 4-1.

tabulka 4-1: Odhady problémového hráčství v populaci ČR z Výzkumu občanů 2013 a 2014

Lie/bet skóre

Muži

Ženy

Mladí dospělí

(15–34 let)

Celkem 15 a více let

(N=1 810)

Střední odhad

Střední odhad

Střední

odhad

Střední

odhad

95% CI dolní mez

95% CI horní mez

2013

Podíl hráčů hazardních her celkem v posledních 12 měsících v riziku (%)

V riziku

8,0

1,6

6,8

4,7

3,7

5,7

  • z toho 1 bod

5,4

1,0

4,5

3,1

2,3

3,9

  • z toho 2 body

2,6

0,7

2,3

1,6

1,0

2,2

Extrapolace na celou populaci ČR – odhad počtu problémových hráčů

V riziku

349 000

73 000

180 000

420 000

331 000

510 000

  • z toho 1 bod

235 000

46 000

119 000

277 000

206 000

349 000

  • z toho 2 body

113 000

32 000

61 000

143 000

89 000

197 000

 

 

 

 

 

 

 

2014

Podíl hráčů hazardních her celkem v posledních 12 měsících v riziku (%)

V riziku

7,4

2,6

5,3

4,9

3,9

5,9

  • z toho 1 bod

5,3

1,8

4,3

3,5

2,7

4,4

  • z toho 2 body

2,0

0,8

0,9

1,4

0,8

1,9

Extrapolace na celou populaci ČR – odhad počtu problémových hráčů

V riziku

322 000

119 000

140 000

438 000

349 000

528 000

  • z toho 1 bod

231 000

83 000

114 000

313 000

241 000

393 000

  • z toho 2 body

87 000

37 000

24 000

125 000

72 000

170 000

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and INRES-SONES (2014), Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and INRES-SONES (2015b)

Nejvyšší podíl osob v riziku problémového hráčství (alespoň 1 bod v Lie/bet) vykazuje věková skupina 15–24 let (7,4 % z celé populace a 18,1 % z těch, co hráli hazardní hru v posledních 12 měsících). Tato skupina má přitom vzhledem ke svému věku a délce hráčské kariéry nejnižší podíl osob ve vysokém riziku (2 body) problémového hráčství (0,4 % z celé populace a 1,1 % mezi hráči). Oproti tomu ve skupině 35–44 let je poměrně nejvíce hráčů ve vysokém riziku (2,8 % v celé populaci a 7,2 % mezi hráči) – graf 4-1 a graf 4-2.

Celkem bylo v souboru 89 problémových hráčů (alespoň 1 bod v Lie/bet). Přibližně čtvrtinu (27,0 %) z nich tvořily ženy a podíl jednotlivých věkových skupin byl poměrně rovnoměrný s nejvyšším podílem věkové skupiny 35–44 let – graf 4-3.

graf 4-1: Odhady problémového hráčství v populaci ČR z Výzkumu občanů 2014 podle věkových skupin, v %

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and INRES-SONES (2015b)

graf 4-2: Odhady problémového hráčství mezi hráči v posledních 12 měsících z Výzkumu občanů 2014 podle věkových skupin, v %

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and INRES-SONES (2015b)

graf 4-3: Struktura problémových hráčů (alespoň 1 bod v Lie/bet) podle pohlaví a věku (N = 89), v %

 

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and INRES-SONES (2015b)

Nejvyšší míru rizika uvádějí hráči EHZ (v riziku jich je celkem 43 %) a kurzových sázek (27 %) – graf 4-4. Podrobné údaje o prevalenci hraní jednotlivých typů her mezi hráči, kteří vykazují riziko spojené s hazardním hraním (celkem 89 hráčů s alespoň jedním bodem v Lie/bet) uvádí tabulka 4-2.

graf 4-4: Odhady problémového hráčství mezi hráči v posledních 12 měsících z Výzkumu občanů 2014 podle kategorií her, v %

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and INRES-SONES (2015b)

tabulka 4-2: Hraní her mezi hráči v riziku (alespoň 1 bod v Lie/bet) v posledních 12 měsících (N = 89)

Typ her

Počet hráčů

Podíl (%)

Kamenné provozovny

EHZ typu automaty (VHP, VLT)

43

48,3

Jiná EHZ

19

21,3

Sázkové kanceláře

40

44,9

Hazardní hry v kasinu

15

16,9

Karty mimo kasino

25

28,1

Číselné loterie, stírací losy

65

73,0

On-line

Kurzové sázky uzavřené před událostí

30

33,7

Live sázky

18

20,2

Poker a další karetní hry

23

25,8

Kasinové hry

12

13,5

Hry typu automaty

20

22,5

Číselné loterie

13

14,6

Jiné

2

2,2

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and INRES-SONES (2015b)

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist