Problémové hráčství mezi vězni

V r. 2014 realizovalo NMS ve spolupráci s Generálním ředitelstvím VSČR a agenturou ppm factum research třetí vlnu Dotazníkové studie užívání návykových látek mezi vězni ve výkonu trestu odnětí svobody. Dotazník vyplnilo 1751 respondentů – blíže viz kapitolu Hazardní hraní v dalších specifických populacích, str. 75.

Podle výsledků škály Lie/bet zařazené do dotazníku spadalo 32 % vězňů někdy v životě do kategorie rizika problémového hráčství (alespoň 1 bod v Lie/bet), v tom 18 % do vysokého rizika (2 body v Lie/bet). Hraní hazardních her s vyloučením číselných loterií během posledních 12 měsíců před nástupem výkonu trestu odnětí svobody uvedlo 563 osob, z nich 64 % vykazovalo známky rizika rozvoje problémů v souvislosti s hraním hazardních her, v tom 39 % spadalo do kategorie vysokého rizika.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist