Problémové hráčství mezi krupiéry

Mezi krupiéry pražských kasin byla provedena dotazníková studie s cílem popsat jejich zkušenosti s hazardním hraním a výskyt problémového hráčství (Staněk, 2013), při které autor využil vlastní pracovní zkušenosti krupiéra. Rozdáno bylo celkem 120 dotazníků v 22 kasinech, výsledný soubor tvořilo 69 krupiérů, z toho 42 mužů a 27 žen (respondence 58 %). Pro screening problémového hráčství byl použit nástroj SOGS. Krupiéři, kteří sami hrají hazardní hry méně často než jednou týdně, hrají nejčastěji kasinové hry (55 %), loterie (44 %) a karetní hry (42 %). Ti, kteří hrají jednou týdně a častěji, nejčastěji sázejí na sportovní výsledky (22 %), hrají karetní hry (20 %) a EHZ (16 %). V riziku problémového hráčství se nacházelo 44 % krupiérů (0–4 body v SOGS), dalších 33 % bylo v pásmu patologického hráčství (5 a více bodů v SOGS), přičemž vliv sociodemografických charakteristik (pohlaví, věku a vzdělání), pracovní historie jako krupiéra nebo vztahu ke svému povolání byl slabý nebo statisticky nevýznamný. Míra vnímání vlastního hraní jako problémového byla mezi krupiéry mnohem nižší než míra zjištěná pomocí SOGS, což autor vysvětluje možnou nepravdivostí odpovědí v SOGS nebo mírnějším náhledem respondentů na vlastní případný problém pod vlivem každodenního pracovního styku s hosty, kteří jsou problémovými hráči.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist