Specializované léčebné programy pro problémové hráče ve vězení

Od r. 2014 rozšířila Vězeňská služba ČR systematický sběr dat o osobách, které byly zařazeny na některé z oddělení určených pro prevenci a léčbu závislostí a které byly v kontaktu s poradnou drogové prevence. Nově jsou shromažďovány informace o základní droze, injekčním užívání a hraní hazardních her. Největší podíl osob (5,8 %), jejichž primární problém představovalo hraní hazardních her, byl v péči specializovaných oddělení pro ochranné léčení – tabulka 8-8.

tabulka 8-8: Počet osob v péči oddělení pro prevenci a léčbu závislostí a poraden drogové prevence a podíl osob, jejichž primárním problémem bylo hraní hazardních her v r. 2014

Typ programu

Počet věznic

Zařazeno osob

Podíl hráčů

(%)

Specializovaná oddělení pro dobrovolnou léčbu

8

270

Specializovaná oddělení pro ochranné léčení

4

120

5,8

Poradny drogové prevence

35

6 247

2,6

Bezdrogové zóny s terapeutickým zacházením

3

112

2,7

Bezdrogové zóny se standardním zacházením

35

1 882

2,1

Zdroj: Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (2015)

Pro dobrovolnou léčbu problémového hráčství ve vězení není přímo určeno žádné ze specializovaných oddělení, pokud je to však kapacitně možné, specializovaná oddělení problémové hráče přijmou. Soudem nařízenou léčbu problémového hráčství bylo možné absolvovat ve věznicích Opava (ženy odsouzené do věznice s dohledem, dozorem či ostrahou a muži odsouzení do věznice dozorem) a Heřmanice (muži odsouzení do věznice s ostrahou). Jde pouze o léčbu v ambulantní formě. Léčbu závislostí v ústavní formě obecně nelze ve vězení absolvovat a její výkon je možný pouze ve zdravotnických zařízeních mimo vězeňský systém.

Z Dotazníkové studie užívání návykových látek mezi vězni ve výkonu trestu odnětí svobody (blíže viz kapitolu Hazardní hraní mezi vězni, str. 75) vyplývá, že kvůli problémům s hazardním hraním se před nástupem do vězení léčilo 2,7 % mužů a 4,3 % žen – tabulka 8-9. K možnosti, resp. dostupnosti léčby závislostí ve vězení se v dotazníkové studii vyjádřilo 1380 osob. Podle 35 % z nich není léčba ve věznicích vůbec dostupná, naopak 13 % se domnívalo, že je dostupná vždy.

tabulka 8-9: Podíl vězňů, kteří před nástupem do vězení absolvovali léčbu závislosti podle pohlaví, v %

Léčba

Muži

Ženy

Kvůli problémům alkoholem

4,9

7,9

Kvůli problémům s jinými drogami

9,8

19,7

Opiátová substituční léčba

3,9

13,7

Kvůli problémům s hazardním hraním

2,7

4,3

Pozn.: Počet respondentů, kteří odpověděli na jednotlivé otázky (n), byl 1328–1386 mužů a 114–117 žen.

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (2015)

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist