Psychiatrická péče

V ČR bylo v l. 2004–2013 v psychiatrických ambulancích léčeno ročně přibližně 1300–1400 pacientů s diagnózou F63.0 (patologické hráčství), což tvoří přibližně 0,25 % pacientů v psychiatrických ambulancích celkem (Nechanská, 2015). Vývoj od r. 2004 ukazuje graf 8-1.

V r. 2013 bylo léčeno celkem 1429 pacientů v 294 ambulancích oboru psychiatrie. Při srovnání počtu pacientů přepočteného na 100 tis. obyvatel daného kraje bylo v r. 2013 nejvíce patologických hráčů ambulantně léčeno1 v Praze a Královéhradeckém kraji (20,8, resp. 19,9 pacientů na 100 tis. obyvatel), nejméně v krajích Jihočeském a Středočeském kraji (8,5, resp. 7,5 pacientů na 100 tis. obyvatel) – graf 8-2.

graf 8-1: Vývoj počtu ambulantně léčených pacientů s dg. F63.0 v l. 2004–2013 podle pohlaví

Zdroj: Nechanská (2015)

graf 8-2: Počet ambulantně léčených pacientů s dg. F63.0 v r. 2013 podle kraje sídla zdravotnického zařízení

Zdroj: Nechanská (2015)

Počet hospitalizací v psychiatrických léčebnách a na psychiatrických odděleních s diagnózou F63.0 dosahoval ve sledovaném období 2004–2013 průměrně 500–550 hospitalizací ročně, většinu opět tvořili muži – graf 8-3. Dlouhodobě se léčbě patologických hráčů věnují např. psychiatrické nemocnice v Praze-Bohnicích, Kroměříži a Opavě.

V r. 2013 bylo pro patologické hráčství hospitalizováno 546 pacientů. Nejvyšší počet pacientů na 100 tis. obyvatel byl v r. 2013 hlášen Karlovarském kraji (7,6), nejnižší byl tento ukazatel v krajích Středočeském a Jihočeském kraji (3,9, resp. 3,1) – graf 8-4.

graf 8-3: Vývoj počtu hospitalizací pro dg. F63.0 v l. 2004–2013 podle pohlaví

Zdroj: Nechanská (2015)

graf 8-4: Počet hospitalizací pro dg. F63.0 v r. 2013 podle kraje bydliště pacienta, na 100 tis. obyvatel

Zdroj: Nechanská (2015)

Jak u ambulantní léčby, tak u hospitalizací lze rozdíly mezi kraji a také změny v rámci jednoho kraje do značné míry přičíst nízkému počtu případů v jednotlivých krajích a letech.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist