Telefonní linky pomoci problémovým hráčům

V ČR neexistuje žádná poradenská telefonní linka pomoci zaměřená výhradně na problematiku problémového hráčství. Telefonické poradenství v oblasti závislostí poskytují zejména ambulantní adiktologické služby.1 Vedle toho existuje síť linek důvěry / linek krizové pomoci, kam se mohou obracet jak klienti se širokým spektrem problémů včetně problémového hráčství, tak jejich blízcí.2

Linky důvěry či krizové telefonní linky v ČR zkoumal Trantina (2015) za účelem možnosti využití jejich dat pro monitoring oblasti problémového hráčství. Vzhledem k tomu, že v ČR na rozdíl např. od Slovenska3 neexistuje specializovaná krizová linka pro problémové hráče, věnoval se obecně zaměřeným linkám, a to Pražské lince důvěry (222 580 697), lince Centra krizové intervence PN Bohnice (284 016 666) a Lince bezpečí (116 111) určené dětem a mládeži.

Podíl hovorů z oblasti problémového hráčství na lince primárně určené dětem a mládeži dosáhl desetiny procenta, u ostatních dvou linek dosáhl 5 %, resp. 7 %. Poměr klientů a jejich blízkých, kteří se na linky obraceli, byl vyrovnaný – tabulka 8-10.

tabulka 8-10: Odhad počtu a podílu kontaktů hráčů a osob blízkých na krizových linkách pomoci

Telefonní linky

Hovorů ročně

Hovorů o problémovém hráčství

Poměr hovorů (hráč : osoba blízká)

Počet

Podíl (%)

Pražská linka důvěry

17 000

850

5,0

50 : 50

CKI PN Bohnice

10 000

700

7,0

60 : 40

Linka bezpečí pro děti a mládež

40 000

50*

0,1

Pozn.: * Hraní hazardních her nebo netolismus.

Zdroj: Trantina (2015)

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist