Trestné činy související s hazardními hrami

Z hlediska skutkových podstat představují trestné činy primárně související s hraním hazardních her relativně nesourodou skupinu. Neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry (§ 252 TZ) je hospodářským trestným činem a spočívá v neoprávněném provozování, organizování, propagaci nebo zprostředkování loterie nebo podobné hazardní hry. Provozování nepoctivých sázek a her (§ 213 TZ) je majetkovým trestným činem spočívajícím v provozování peněžní nebo jiné podobné hry nebo sázky, jejíž pravidla nezaručují rovné možnosti výhry všem účastníkům. Ohrožování výchovy dítěte v souvislosti s hraním sázkových her (§ 201/2 TZ) není samostatně definovaným trestným činem, ale spolu s dalšími skutky je zahrnuto v rámci trestného činu ohrožování výchovy dítěte. Jde o trestný čin proti rodině a dětem, který TZ definuje jako umožnění dítěti hry „na výherním hracím přístroji, který je vybaven technickým zařízením, které ovlivňuje výsledek hry a které poskytuje možnost peněžité výhry“.1

V ESSK jsou dostupné údaje o trestných činech neoprávněného provozování loterie a podobné sázkové hry (§ 252 TZ) a provozování nepoctivých sázek a her (§ 213 TZ). V r. 2014 bylo zjištěno 43 trestných činů neoprávněného provozování loterie a podobné sázkové hry a v dané souvislosti bylo stíháno 10 osob. Způsobená škoda činila 45 tis. Kč. Jak počet trestných činů, tak počet stíhaných osob se oproti předchozímu roku zdvojnásobily. V r. 2013 vyšetřovala policie řadu případů spojených s nelegálním provozováním hazardní hry, např. nelegální herny sdružení Život je hrou (Mravčík et al., 2014). Pokud jde o zjištěné trestné činy, tato změna představuje nejvýraznější meziroční nárůst a současně nejvyšší počet trestných činů neoprávněného provozování loterie a podobné sázkové hry od r. 2001. Nejvíce osob přitom stíhala policie v r. 2002, šlo tehdy o 13 osob. Pokud jde o provozování nepoctivých sázek a her, za r. 2014 byl zjištěn 1 trestný čin a podle údajů v ESSK nezahájila policie v této souvislosti žádné trestní stíhání. Jak ukazuje tabulka 6-2, počet osob stíhaných pro tento trestný čin dlouhodobě klesá. Nejvíce osob (32) bylo stíháno v r. 2003.

tabulka 6-2: Počet zjištěných trestných činů, stíhaných osob a celkové škody u trestných činů neoprávněné provozování loterie a provozování nepoctivých sázek a her v l. 2001–2014

Rok

Neoprávněné provozování loterie

Provozování nepoctivých sázek a her

Zjištěno tr. činů

Stíháno osob

Škody (v tis. Kč)

Zjištěno tr. činů

Stíháno osob

Škody (v tis. Kč)

2001

4

5

0

7

6

7

2002

15

13

85

5

7

19

2003

5

4

4

25

32

30

2004

10

6

0

11

11

19

2005

5

8

0

9

8

25

2006

6

4

0

8

9

29

2007

5

4

0

6

6

43

2008

7

4

2 390

3

4

0

2009

3

2

0

4

4

3 332

2010

8

9

2

2

1

1 661

2011

7

5

0

0

0

0

2012

12

6

152

2

1

0

2013

20

5

45

0

0

0

2014

43

10

5

1

0

27

Zdroj: Policejní prezidium Policie ČR (2014), Policejní prezidium Policie ČR (2015), Mravčík et al. (2014)

Podle statistických údajů MS bylo v r. 2014 pro některý z trestných činů primárně souvisejících s hraním hazardních her stíháno 5 osob, obžalováno 5 a odsouzeno 15 osob. Z hlediska dlouhodobého vývoje od r. 2010 klesá počet osob stíhaných a obžalovaných pro trestnou činnost primárně související s hraním hazardních her. V posledních 2 letech jde dokonce pouze o jednotky. Stále platí, že nejvyšší meziroční nárůst byl zaznamenán v r. 2010, a to ve všech fázích trestního řízení. Nejvýrazněji k danému nárůstu přispěly osoby obviněné, obžalované a odsouzené z důvodu provozování nepoctivých sázek a her – tabulka 6-3 až tabulka 6-5.

tabulka 6-3: Počet osob stíhaných pro trestné činy primárně související s hraním hazardních her v l. 2008–2014

Rok

§ 252 TZ

§ 213 TZ

§ 201/2 TZ

Celkem

2008

5

0

14 

19

2009

6

6

10 

22

2010

4

54

2

60

2011

4

17

0

21

2012

3

9

0

12

2013

3

2

0

5

2014

4

0

1

5

Zdroje: Ministerstvo spravedlnosti ČR (2014), Ministerstvo spravedlnosti ČR (2015), Mravčík et al. (2014)

tabulka 6-4: Počet osob obžalovaných z trestných činů primárně souvisejících s hraním hazardních her v l. 2008–2014

Rok

§ 252 TZ

§ 213 TZ

§ 201/2 TZ

Celkem

2008

4

0

 9

13

2009

5

5

 7

17

2010

3

53

2

58

2011

2

14

0

16

2012

3

8

0

11

2013

3

1

0

4

2014

4

0

1

5

Zdroje: Ministerstvo spravedlnosti ČR (2014), Ministerstvo spravedlnosti ČR (2015), Mravčík et al. (2014)

tabulka 6-5: Počet osob odsouzených za trestné činy primárně související s hraním hazardních her v l. 2008–2014

Rok

§ 252 TZ

§ 213 TZ

§ 201/2 TZ

Celkem

2008

2

4

7

13

2009

2

3

 4

9

2010

6

21

 6

33

2011

4

14

 2

20

2012

3

8

 8

19

2013

2

7

7

16

2014

1

2

12

15

Zdroje: Ministerstvo spravedlnosti ČR (2014), Ministerstvo spravedlnosti ČR (2015), Mravčík et al. (2014)

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist