Úvod

Tato kapitola podává přehled situace a trendů v míře a vzorcích hazardního hraní v populaci ČR. Před r. 2012 nebyla v ČR realizována žádná podrobná studie specificky zaměřená na hazardní hraní v obecné populaci. Od r. 2012 NMS provedlo řadu šetření v dospělé populaci. Dílčí informace o hraní hazardních her mezi dětmi a mládeží jsou k dispozici z Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD), případně z dalších lokálních studií. Údaje o míře hazardního hraní ve věkové skupině 15–17 let jsou dostupné z omnibusových průzkumů v obecné populaci. Rovněž jsou k dispozici informace z několika lokálních průzkumů zaměřených na školní populaci.

V ČR stejně jako ve většině evropských zemí jsou loterie hazardní hrou, se kterou má zkušenost největší část populace. Prevalence hraní (tzv. gambling participation, účast na hraní) bývá v různých zemích vysoká také u kurzových sázek nebo hraní na EHZ. Aktuální zkušenosti s hraním v posledních 12 měsících má v některých zemích (např. v Nizozemsku, Belgii, Finsku, Estonsku, Velké Británii) až 60 % populace a více. Muži mají většinou vyšší míru prevalence hazardního hraní, přičemž zkušenosti s hraním loterií bývají u obou pohlaví vyrovnané – ženy v závislosti na kulturních odlišnostech preferují spíše loterie, stírací losy, případně bingo, muži kromě loterií upřednostňují kurzové sázky, dostihy a karetní hry (Griffiths, 2009).

Aktuálně globálně roste míra participace na on-line hazardním hraní, přičemž typy her hraných na internetu se liší v závislosti na podobě regulace herního trhu v jednotlivých zemích (Humphreys and Perez, 2012, Volberg and Williams, 2014). Internetovými hrami povolenými v ČR (tj. provozovanými 8 domácími subjekty bez zahraniční majetkové účasti) jsou kurzové sázky a poker. Čeští hráči však hrají na internetu i jiné typy her u zahraničních provozovatelů. Poměr herní participace na domácích a zahraničních internetových portálech byl v r. 2013 odhadnut na 1 : 1 a počet dospělých osob hrajících na zahraničních portálech byl odhadnut na 2–6 %, což představuje až 500 tis. osob – viz SZH.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist