Výzkum Prevalence užívání drog v populaci ČR 2014

Obdobně jako v předchozích letech byly otázky zaměřené na výskyt hazardního hraní v obecné populaci zařazeny do omnibusové studie Prevalence užívání drog v populaci ČR. Studii realizovalo NMS ve spolupráci s agenturou ppm factum research v prosinci 2014. Hazardní hraní bylo sledováno ve stejné struktuře jako v r. 2013:

  • hraní hazardních her typu automaty, ruleta, jiné technické nebo živé hry v provozovně, herně nebo kasinu (dále EHZ, kasino),

  • kurzové sázení v sázkových kancelářích (např. na sportovní utkání, dostihy),

  • hraní hazardních her nebo kurzové či live sázky na internetu (tj. on-line hraní).

Nebyly sledovány zkušenosti s hraním loterií. Celkem bylo osloveno 1020 respondentů starších 15 let, z toho bylo 870 respondentů ve věku 15–64 let.

Zkušenost s hraním některé ze sledovaných hazardních her v životě uvedlo 33,4 % dotázaných starších 15 let (51,6 % mužů a 16,0 % žen). Nejčastěji se respondenti účastnili kurzového sázení v sázkových kancelářích (27,0 %); hraní na EHZ nebo v kasinu uvedlo 19,4 % dotázaných. Muži nejčastěji uváděli zkušenost s kurzovými sázkami, ženy uváděly přibližně stejně často zkušenost s automaty a hraním hazardních her v herně nebo kasinu a kurzové sázení. On-line hraní hazardních her v životě uvedlo 14,3 % dotázaných (24,4 % mužů a 4,6 % žen) – tabulka 3-1.

tabulka 3-1: Výskyt hazardního hraní v obecné populaci – studie Prevalence užívání drog v populaci ČR 2014, v %

Typ hry

Pohlaví

Mladí dospělí

Celkem

Muži

(n=497)

Ženy

(n=523)

15–34 let

(n=292)

15 a více let

(N=1 020)

Celoživotní prevalence

Hazardní hry celkem (bez loterií)

51,6

16,0

44,1

33,4

Hazardní hry – EHZ, kasino

30,4

8,9

28,0

19,4

Kurzové sázky v sázkových kancelářích

45,1

9,8

37,2

27,0

On-line hazardní hry

24,4

4,6

24,9

14,3

Prevalence v posledních 12 měsících

Hazardní hry celkem (bez loterií)

31,6

7,0

29,8

19,0

Hazardní hry – EHZ, kasino

9,5

2,9

11,8

6,1

Kurzové sázky v sázkových kancelářích

27,5

4,2

24,6

15,6

On-line hazardní hry

14,0

2,7

17,0

8,2

Prevalence v posledních 30 dnech

Hazardní hry celkem (bez loterií)

13,8

1,7

10,7

7,6

Hazardní hry – EHZ, kasino

3,2

0,8

2,8

2,0

Kurzové sázky v sázkových kancelářích

10,5

1,0

8,3

5,6

On-line hazardní hry

3,9

0,4

3,4

2,1

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and ppm factum research (2015a)

Hraní některé ze sledovaných hazardních her v posledních 12 měsících uvedlo 19,0 % respondentů (31,6 % mužů a 7,0 % žen), nejčastěji šlo o kurzové sázení v sázkových kancelářích (15,6 %). V posledních 30 dnech hrálo některou z hazardních her 7,6 % dotázaných, a to převážně mužů (13,8 % oproti 1,7 % žen).

Hraní hazardních her v posledních 12 měsících uváděli nejčastěji respondenti ve věkové skupině 25–34 let, dále shodně respondenti ve věku 15–24 let a 45–54 let – graf 3-1. Ve všech věkových skupinách bylo nejčastější kurzové sázení. Zatímco v mladších věkových skupinách (do 44 let) převládalo hraní hazardních her na internetu nad hraním her typu automaty a/nebo her v kasinu, ve starších věkových skupinách (45–64 let) převládalo naopak hraní EHZ a her v kasinu nad on-line hazardními hrami.

graf 3-1: Prevalence hraní hazardních her v posledních 12 měsících podle pohlaví a věkových skupin – studie Prevalence užívání drog v populaci ČR 2014, v %

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and ppm factum research (2015a)

Ve srovnání s předchozími roky došlo k významnému nárůstu celoživotní prevalence hraní hazardních her i prevalence hraní v posledních 12 měsících – graf 3-2. K nárůstu prevalence hraní došlo u všech sledovaných typů/kategorií hazardních her – nejvyšší nárůst byl zaznamenán u on-line hazardních her (nárůst prevalence v posledních 12 měsících z 2,5 % v r. 2013 na 8,2 % v r. 2014) a dále u kurzových sázek (z 10,7 % na 15,6 %). K velmi výraznému nárůstu hraní on-line hazardních her v posledních 12 měsících došlo mezi r. 2013 a 2014 u mužů a respondentů ve věkové kategorii 15–24 let (z 2,5 % na 12,0 %) a kategorii 25–34 let (z 6,6 % na 21,2 %).

graf 3-2: Vývoj prevalence hraní hazardních her v populaci v posledních 12 měsících v l. 2012–2014 – studie Prevalence užívání drog v populaci ČR, v %

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and ppm factum research (2015a)

Oproti r. 2013 se také mezi hráči zvýšil podíl osob, které v posledních 12 měsících uvedly hraní více než jednoho typu hazardních her (z 34,7 % na 45,2 % v r. 2014), přičemž šlo výrazně častěji o muže (48,4 % mužů vs. 31,4 % žen) a o respondenty v mladších věkových skupinách – tabulka 3-2. Míra hraní všech tří sledovaných typů hazardních her (tj. hraní EHZ nebo kasinových her, kurzové sázení a současně i on-line hazardní hry) v horizontu posledních 12 měsíců se zvýšilo na trojnásobek (ze 4,2 % na 13,8 %), nejčastější bylo ve věkové skupině 15–24 let (29,6 % hráčů). Pokud hráli hráči v posledních 12 měsících 2 typy her, šlo nejčastěji o kurzové sázky v sázkových kancelářích a on-line hazardní hry.

Je pravděpodobné, že někteří hráči uvedli kurzové sázení on-line jako kurzové sázení v sázkových kancelářích. Přesto je zcela zřejmý rostoucí trend on-line kurzového sázení i hraní jiných on-line hazardních her.

tabulka 3-2: Počet typů hazardních her, které hráli respondenti v posledních 12 měsících, podle pohlaví a věkových skupin – studie Prevalence užívání drog v populaci ČR 2014, v %

Kombinace hazardních her

Muži

Ženy

1524 let

2534 let

3544 let

4554 let

5564 let

65+ let

Celkem

15+ let

Hraní hazardních her v posledních 12 měsících v r. 2013

1 typ hazardní hry

60,6

89,5

72,0

50,0

70,0

60,0

76,9

80,0

65,3

2 typy hazardních her

35,4

5,3

24,0

36,7

30,0

40,0

23,1

20,0

30,5

3 typy hazardních her

4,0

5,3

4,0

13,3

0,0

0,0

0,0

0,0

4,2

Hraní hazardních her v posledních 12 měsících v r. 2014

1 typ hazardní hry

51,6

68,6

48,1

40,7

51,5

75,8

71,4

64,3

54,8

2 typy hazardních her

34,0

20,0

22,2

39,0

39,4

18,2

28,6

35,7

31,4

3 typy hazardních her

14,4

11,4

29,6

20,3

9,1

6,1

0,0

0,0

13,8

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and ppm factum research (2015a)

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist