Výzkum názorů a postojů občanů České republiky

V r. 2014 opět proběhlo omnibusové šetření Výzkum názorů a postojů občanů České republiky k otázkám zdravotnictví a k problematice zdraví realizované agenturou INRES-SONES. Podobně jako v předchozím roce obsahovalo šetření modul otázek zaměřených na hraní hazardních her a trávení času hraním počítačových her a on-line aktivitami (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and INRES-SONES, 2015b). Bylo osloveno 2204 náhodně vybraných osob, výzkumný soubor tvořilo 1810 respondentů (míra respondence tedy dosáhla 82,1 %) starších 15 let, z toho bylo 1662 osob ve věku 15–64 let. Na rozdíl od předchozího výzkumu z r. 2013 jsou data zpracována za všechny respondenty starší 15 let, neboť i u věkových skupin nad 64 let existují zkušenosti s hazardními hrami nejen celoživotní, ale i v posledních 12 měsících či 30 dnech.

Modul otázek zaměřený na hraní hazardních her a hraní počítačových her tvořily otázky na téma zkušeností s hraním vybraných typů hazardních her v kamenných provozovnách (EHZ, kurzové sázky, sázkové hry v kasinu, karetní hry mimo kasina a číselné a okamžité loterie) a zkušeností s hraním her na internetu; nebyly sledovány zkušenosti s drobným sázením. Do dotazníku byla zařazena také dvoupoložková Lie/bet škála zaměřená na screening příznaků problémového hráčství – metodiku a výsledky k této části blíže viz kapitolu Odhady míry problémového hráčství, str. 93.

Celoživotní zkušenost s hraním hazardních her mělo celkem 53,5 % (64,5 % mužů a 43,1 % žen), nejvíce s loteriemi 43,1 %, celoživotní zkušenosti s hraním ostatních typů her se pohybovaly mezi 16–33 %. Největší rozdíl mezi muži a ženami byl u zkušeností s hraním kurzových sázek. Mladí dospělí do 34 let měli častěji zkušenost se všemi typy her kromě loterií – ty hrají častěji starší věkové skupiny – tabulka 3-3.

tabulka 3-3: Celoživotní  prevalence hazardního hraní v obecné populaci nad 15 let podle kategorií her – Výzkum občanů 2014, v %

Typ her

Pohlaví

Mladí dospělí

Celkem

Muži

(n=879)

Ženy

(n=931)

15–34 let

(n=530)

15 a více let

(N=1810)

Kategorie hazardních her

Hazardní hry celkem

64,5

43,1

58,7

53,5

Hazardní hry bez loterií

47,3

19,4

44,7

33,0

Loterie celkem (včetně on-line)

52,2

39,0

42,6

45,4

EHZ

26,1

8,1

24,0

16,8

Kurzové sázky celkem

34,4

8,6

27,0

21,1

On-line hry celkem

31,6

14,5

33,0

22,8

Jiné aktivity podobné hazardnímu hraní

Hraní počítačových her nebo videoher

57,2

34,8

79,1

50,8

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and INRES-SONES (2015b)

V posledních 12 měsících hrálo některou hazardní hru 36,6 % respondentů. Prevalence účasti na loteriích v posledních 12 měsících byla 29,8 %, z těchto respondentů desetina sázela na loterie v kamenných provozovnách i on-line, 9 hráčů (0,5 %) hrálo loterie pouze on-line. Prevalence hraní bez loterií (včetně všech on-line her bez loterií) dosáhla v posledních 12 měsících 18,0 %, kurzových sázek se účastnilo 10,6 % respondentů a na EHZ hrálo 5,9 % respondentů.

V posledních 30 dnech hrálo některou hazardní hru 17,8 % (24,6 % mužů a 11,5 % žen), bez loterií to bylo 8,1 %. Loterie se v posledních 30 dnech účastnilo 13,5 % respondentů, kurzových sázek se účastnilo 5,0 %, on-line hrálo 5,4 % a 2 % hrála na EHZ.

Hazardní hraní je rozšířenější mezi muži, nejmenší rozdíl mezi muži a ženami byl ve zkušenostech s číselnými a okamžitými loteriemi. Muži mají mnohem vyšší aktuální zkušenosti (v posledních 30 dnech) s hraním jiných her než loterií (především kurzových sázek a EHZ) – tabulka 3-4.

Celoživotní zkušenost s hazardními hrami klesá se stoupajícím věkem, s výjimkou loterií. Ani aktuální zkušenosti seniorů ve věku nad 64 let však nejsou zanedbatelné. V nejmladší věkové skupině 15–24 let má s hraním jiných her než loterií celoživotní zkušenost 47,4 % respondentů, v nejstarší věkové skupině nad 64 let je to 15,7 %. V posledních 12 měsících hrálo hazardní hry bez loterií 31,3 % osob ve věku 15–24 let a 6,9 % seniorů starších 64 let, v posledních 30 dnech to bylo 13,9 % ve věku 15-24 let a 2,5 % seniorů.

Existují značné rozdíly v míře hraní jednotlivých typů her v závislosti na věku. Zatímco hraní loterií je rozšířeno ve všech věkových skupinách (zkušenost s nimi v posledních 12 měsících má čtvrtina až třetina respondentů všech věkových skupin), ostatní hazardní hry jsou nejrozšířenější v nejmladších věkových skupinách. Největší celoživotní zkušenosti s hraním na EHZ má věková skupina 25–34 let (23,0 %), hraní na EHZ v posledních 12 měsících je však nejvyšší ve věkové skupině 15-24 let (10,9 %) a míra zkušeností klesá s věkem. Kurzové sázení, on-line hraní, hraní karetních her mimo kasina je rovněž nejrozšířenější ve věkové skupině 15–24 let. S hraním v kasinu má nejvyšší zkušenost v posledních 12 měsících věková skupina 35–44 let – tabulka 3-5.

tabulka 3-4: Prevalence hazardního hraní v obecné populaci starší 15 let v posledních 12 měsících a v posledních 30 dnech – Výzkum občanů 2014, v %

Typ hry

Pohlaví

Mladí dospělí

Celkem

Prevalence v posledních 12 měsících

Muži

(n=879)

Ženy

(n=931)

15-34 let

(n=530)

15 a více let

(N=1810)

Vybrané neinternetové hry

EHZ typu automaty (VHP, VLT)

8,6

2,1

8,2

5,2

Jiná EHZ

3,4

1,1

3,2

2,2

Kurzové sázení v sázkových kancelářích

14,0

2,7

13,4

8,2

Hazardní hry v kasinu

2,7

0,9

2,1

1,8

Číselné loterie nebo stírací losy

34,7

24,2

27,2

29,3

On-line hry

Kurzové sázky

10,1

2,1

9,0

6,0

Live sázení

7,4

1,3

7,2

4,3

Poker a jiné karetní hry

8,1

3,5

9,7

5,7

Kasinové hry

2,5

0,8

2,1

1,7

Hry typu automaty

3,4

1,1

2,9

2,2

Číselné loterie

4,4

2,8

4,1

3,6

Kategorie hazardních her

Hazardní hry celkem

46,1

27,6

39,8

36,6

Loterie celkem (včetně on-line)

35,2

24,7

27,7

29,8

Hazardní hry bez loterií

27,8

8,7

27,0

18,0

EHZ

9,6

2,5

8,9

5,9

Kurzové sázky celkem

18,0

3,7

16,6

10,6

On-line hry celkem

19,2

7,2

20,2

13,0

Jiné hazardnímu hraní podobné aktivity

Hraní počítačových her nebo videoher

44,1

29,8

61,7

36,7

Prevalence v posledních 30 dnech

 

 

 

Vybrané neinternetové hry

EHZ typu automaty (VHP, VLT)

2,6

0,8

2,5

1,7

Jiná EHZ

1,0

0,3

0,6

0,7

Kurzové sázení v sázkových kancelářích

6,5

0,9

5,5

3,6

Hazardní hry v kasinu

0,8

0,3

0,4

0,6

Číselné loterie nebo stírací losy

16,4

10,1

10,2

13,1

On-line hry

Kurzové sázky

5,0

1,0

4,7

2,9

Live sázení

2,6

0,3

2,3

1,4

Poker a jiné karetní hry

2,4

1,2

2,5

1,8

Kasinové hry

0,7

0,3

0,2

0,5

Hry typu automaty

0,7

0,2

0,6

0,4

Číselné loterie

1,9

0,9

1,1

1,4

Kategorie hazardních her

Hazardní hry celkem

24,6

11,5

17,7

17,8

Loterie celkem (včetně on-line)

16,8

10,3

10,8

13,5

Hazardní hry bez loterií

13,7

2,8

11,3

8,1

EHZ

3,3

0,8

2,8

2,0

Kurzové sázky celkem

9,0

1,2

8,1

5,0

On-line hry celkem

8,6

2,3

7,4

5,4

Jiné hazardnímu hraní podobné aktivity

Hraní počítačových her nebo videoher

29,0

17,4

40,6

23,0

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and INRES-SONES (2015b)

tabulka 3-5: Prevalence hazardního hraní v posledních 12 měsících podle věkových skupin, v %

Typ hry

15–24 let

25–34 let

35–44 let

45–54 let

55–64 let

65+ let

Kamenné provozovny

EHZ typu automaty (VHP, VLT)

9,1

7,3

7,2

4,4

3,1

1,6

Jiná EHZ

5,2

1,7

4,3

0,8

1,3

0,5

Kurzové sázení v sázkových kancelářích

16,1

11,4

10

6,9

4,8

2,5

Hazardní hry v kasinu

2,6

1,6

4,0

1,1

0,6

0,8

Číselné loterie nebo stírací losy

10,9

5,0

6,6

4,8

4,8

1,9

EHZ typu automaty (VHP, VLT)

22,6

30,6

30,8

35,1

33,2

23,3

On-line

Kurzové sázky

11,3

7,4

8,0

3,7

4,4

2,5

Live sázení

8,3

6,3

5,4

2,9

2,4

1,4

Poker a jiné karetní hry

12,6

7,4

7,4

4,4

2,7

1,6

Kasinové hry

2,6

1,7

3,4

1,1

1,0

0,3

Hry typu automaty

2,6

3,0

4,5

1,8

0,7

3,0

Číselné loterie

2,6

5,3

4,0

5,1

2,4

2,2

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and INRES-SONES (2015b)

Oproti r. 2013 došlo k nárůstu aktuálních zkušeností s hraním všech typů hazardních her s výjimkou hazardních her v kasinu, a to u obou pohlaví. Nejvyšší nárůst zaznamenalo hraní hazardních her jiných než loterií a především on-line hazardní hraní – graf 3-3 až graf 3-5.

graf 3-3: Srovnání výskytu hazardního hraní v obecné populaci nad 15 let v posledních 12 měsících v l. 2013 a 2014

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and INRES-SONES (2014), Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and INRES-SONES (2015b)

graf 3-4: Srovnání výskytu hazardního hraní v obecné populaci nad 15 let v posledních 12 měsících v l. 2013 a 2014 podle pohlaví

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and INRES-SONES (2014), Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and INRES-SONES (2015b)

graf 3-5: Srovnání výskytu hazardního hraní (mimo loterií) a hazardního hraní on-line v obecné populaci nad 15 let v posledních 12 měsících v l. 2013 a 2014 podle věku

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and INRES-SONES (2014), Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and INRES-SONES (2015b)

Mimo zkušenosti s hraním hazardních her byly sledovány zkušenosti s hraním počítačových her a videoher a jinými aktivitami on-line (chatování, surfování atd.). S hraním počítačových her nebo videoher (hraných na mobilním telefonu, tabletu, počítači, herní konzoli typu playstation) mělo v průběhu posledních 12 měsíců zkušenost 36,7 % české dospělé populace, což představuje mírný pokles od r. 2013, kdy mělo s hraním těchto her zkušenost 38 % populace. Zkušenost s on-line aktivitami, jako je chatování, navštěvování sociálních sítí či posílání zpráv, které nesouvisely s prací či studiem, mělo v posledních 12 měsících 59,7 % respondentů, přičemž 53,0 % všech respondentů tyto činnosti dělalo v posledních 30 dnech. Obdobně 66,0 % (resp. 58,2 % v posledních 30 dnech) použilo internet k surfování a vyhledávání nepracovních informací.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist