Srovnání studií provedených v letech 2012–2014

Studie zaměřené na sledování rozsahu hraní hazardních her v obecné populaci v l. 2012–2014 ukazují obdobný vzorec – některou z hazardních her (bez loterií a drobných sázek, které se v některých studiích nesledovaly) hrálo v posledních 12 měsících 10–20 % dotázaných starších 15 let – graf 3-6. Ve všech realizovaných studiích se ukázal vyšší výskyt hazardního hraní mezi muži a v nejmladších věkových kategoriích. Trendy z posledních let naznačují nárůst míry prevalence hraní hazardních her v posledních 12 měsících (i v posledních 30 dnech) napříč věkovými skupinami. K výraznému nárůstu došlo především v případě hraní on-line hazardních her. Současně se zvyšuje i počet osob hrajících více typů hazardních her.

Na rizikovost on-line hraní mladých mužů se zaměřila studie využívající data ze tří průzkumů provedených v předchozích letech, a to Národního výzkumu užívání návykových látek 2012, Výzkumu názorů a postojů občanů ČR k problematice zdravotnictví a zdravého způsobu života 2013 a studie Patologičtí hráči v léčbě z r. 2013 – blíže viz SZH. Výsledky analýzy naznačují, že mladí muži jsou zvláště ohrožení hraním na internetu, neboť vyhledávají anonymní prostředí a jsou náchylnější k nadměrným sázkám v důsledku ztráty přehledu o čase během hraní (Ejova, 2015).

graf 3-6: Prevalence hazardního hraní v posledních 12 měsících (bez loterií) – srovnání studií realizovaných v l. 2012–2014, v %

Pozn.: Národní výzkum 2012 byl proveden ve věkové skupině 15–64 let.

Zdroj: SC&C (2012), Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti and INRES-SONES (2013b), Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti and ppm factum research (2013), Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and INRES-SONES (2014), Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and ppm factum research (2014), Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and INRES-SONES (2015b), Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and ppm factum research (2015a)

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist