Národní průzkumy hazardního hraní mezi dětmi a mládeží

Dílčí informace o výskytu hraní hazardních her ve školní populaci jsou k dispozici z Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD). Studie v pravidelných 4letých intervalech již od r. 1995 obsahuje otázku, která mezi šestnáctiletými studenty zjišťuje zkušenosti s hraním na „výherních automatech“ a obvyklou frekvenci hraní. Poslední, pátá vlna studie byla realizována v r. 2011 (Csémy and Chomynová, 2012) – výsledky jsou uvedeny v SZH.

V r. 2015 bude realizována 6. vlna studie ESPAD se zařazením speciálního modulu zaměřeného na hraní hazardních her. Kromě hraní na „výherních automatech“ bude ve studii ESPAD sledováno hraní hazardních her na internetu a dále bude v horizontu posledních 12 měsíců zjišťována frekvence hraní, čas strávený hraním v typický den a frekvence hraní delšího než 2 hodiny při jedné příležitosti. Součástí dotazníku bude také dvoupoložková Lie/bet škála zaměřená na identifikaci problémového hráčství.

Za r. 2014 jsou k dispozici údaje o hazardním hraní ve věkové skupině 15–17 let z modulů, které NMS zařazuje do omnibusových průzkumů Prevalence užívání drog v populaci ČR agentury ppm factum research a Výzkum názorů a postojů občanů České republiky k otázkám zdravotnictví a k problematice zdraví agentury INRES-SONES (Výzkum občanů 2014) – blíže viz kapitolu Míra a vzorce hazardního hraní v obecné populaci, str. 76.

V rámci průzkumu Prevalence užívání drog v populaci ČR se z celkového počtu 1020 respondentů účastnilo 31 nezletilých ve věku 15–17 let, z nich hraní hazardní hry bez loterií někdy v životě i v posledních 12 měsících uvedli 3 respondenti (10 %), v posledních 30 dnech nehrál nikdo. Z těchto 3 respondentů hráli 2 kurzové sázky, 2 on-line hry a 1 respondent EHZ nebo hry v kasinu.

Ve Výzkumu občanů 2014 bylo z celkových 1810 respondentů 29 nezletilých. Z nich 11 mělo celoživotní zkušenost s hraním hazardních her (38 %), 5 z nich (17 %) mělo zkušenost s číselnými loteriemi či stíracími losy, z toho jeden v posledních 30 dnech. V posledních 12 měsících hrálo on-line hry 6 respondentů, z toho poker či jiné karetní hry na internetu hráli 4 mladiství (14 %). V posledních 30 dnech kromě 2 respondentů, kteří hráli on-line poker, nehrál žádný respondent žádnou on-line hazardní hru. V posledních 12 měsících nehrál nikdo z nezletilých na EHZ ani v kasinu. Sázení v sázkové kanceláři uvedl jeden respondent v posledních 12 měsících a jeden v posledních 30 dnech. Kurzových sázek se v posledním roce účastnili 4 mladiství.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist