Hazardní hraní mezi vězni

V r. 2014 realizovalo NMS ve spolupráci s Generálním ředitelstvím VSČR a agenturou ppm factum research třetí vlnu Dotazníkové studie užívání návykových látek mezi vězni ve výkonu trestu odnětí svobody. Studie probíhá ve dvouletých intervalech. V r. 2014 tvořilo výběrový soubor 2100 osob ve výkonu trestu odnětí svobody náhodně vybraných z celkového počtu 16 167 osob. Dotazník vyplnilo 1751 respondentů (1592 mužů a 130 žen, 29 osob neuvedlo pohlaví), míra respondence činila 83 %.

Do výběru byly zahrnuty všechny osoby, které k datu výběru vykonávaly trest odnětí svobody v některé z 36 věznic. Sběr dat probíhal prostřednictvím dotazníku, který obsahoval 26 otázek rozdělených do 9 tematických okruhů (demografické charakteristiky, kriminální kariéra, zkušenosti s různými drogami, užívání steroidů, dostupnost drog ve vězení, užívání drog ve vězení, rizikové chování, hraní hazardních her a dostupnost adiktologických služeb). Modul otázek zaměřených na hraní hazardních her byl do dotazníku přidán v r. 2012 a mapuje období před nástupem stávajícího výkonu trestu odnětí svobody. Zjišťovány byly zkušenosti s jednotlivými typy hazardních her ve třech časových horizontech – v celém životě, v posledních 12 měsících a v posledních 30 dnech, léčbu v souvislosti s hraním hazardních her, kriminalitu v důsledku hraní hazardních her a míru rizika problémového hráčství. Administrace dotazníku probíhala skupinově za asistence proškoleného administrátora a přítomnosti pověřeného zástupce věznice.

Některou z hazardních her hrálo alespoň jednou v životě 67 % respondentů (68 % mužů a 60 % žen). Nejčastěji šlo o hraní na EHZ (56 %), účast na loteriích (45 %) a kurzové sázky (38 %). Některou z hazardních her vyjma číselných loterií hrálo někdy v životě 63 % (64 % mužů a 52 % žen). V posledních 12 měsících před nástupem stávajícího výkonu trestu odnětí svobody mělo zkušenost s hraním hazardních her 41 % dotázaných (shodně 41 % mužů i žen), hazardní hry vyjma číselných loterií hrálo 38 % dotázaných (38 % mužů a 36 % žen). Jednoznačně nejvyšší podíl dotázaných jak mezi muži, tak mezi ženami hrál v posledních 12 měsících na EHZ (32 % mužů a 33 % žen). V průběhu 30 dnů před nástupem stávajícího výkonu trestu odnětí svobody hrálo hazardní hry 24 % dotázaných vězňů (23 % mužů a 26 % žen). Muži měli celoživotně více zkušeností s hraním všech sledovaných typů hazardních her, pokud však jde o období bezprostředně před nástupem stávajícího výkonu trestu odnětí svobody (prevalence v posledních 30 dnech), byla míra zkušeností mezi ženami vyšší – tabulka 3-7 a tabulka 3-8.

Zkušenosti vězňů s hraním hazardních her jsou ve srovnání s obecnou populací nadprůměrné, zejména se to týká EHZ. Naopak, míra hraní loterií je ve vězeňské populaci nižší. Ve srovnání s r. 2012 zůstala prevalence hraní hazardních her na stejné úrovni s výjimkou hraní na EHZ, kde došlo k mírnému nárůstu – tabulka 3-9.

tabulka 3-7: Zkušenosti s hraním hazardních her v populaci vězňů ve výkonu trestu odnětí svobody v r. 2014, v %

Typ hazardní hry

n*

Někdy v životě

V posledních 12 měsících

V posledních 30 dnech

Nikdy nehrál/a

Jakákoliv hazardní hra

1 491

67,4

41,0

23,6

32,6

Jakákoliv hazardní hra bez loterie

1 481

63,1

38,0

23,2

36,9

EHZ

1 477

55,5

32,1

19,0

44,5

Hazardní hry hrané v kasinu

1 360

27,9

12,3

6,8

72,1

Karetní turnaje mimo objekt kasina

1 334

23,5

12,2

6,1

76,5

Kurzové sázky

1 372

37,8

19,1

10,1

62,2

Online hazardní hry

1 350

32,2

17,9

9,3

67,8

Číselné a okamžité loterie

1 369

45,1

20,2

7,7

54,9

Pozn.: * 1592 mužů, 130 žen, 29 osob neuvedlo pohlaví

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (2015)

tabulka 3-8: Zkušenosti s hraním hazardních her v populaci vězňů ve výkonu trestu odnětí svobody v r. 2014 podle pohlaví, v %

Typ hazardní hry

n*

Někdy v životě

V posledních 12 měsících

V posledních 30 dnech

Muži

Ženy

Muži

Ženy

Muži

Ženy

Muži

Ženy

Jakákoliv hazardní hra

1 354

121

68,1

60,3

41,0

41,3

23,3

25,6

Jakákoliv hazardní hra bez loterie

1 345

121

64,2

52,1

38,3

35,5

22,9

24,8

EHZ

1 343

119

56,4

44,5

32,0

32,8

18,5

23,5

Hazardní hry hrané v kasinu

1 229

117

29,0

15,4

12,6

7,7

6,6

7,7

Karetní turnaje mimo objekt kasina

1 210

112

25,0

6,3

13,1

2,7

6,4

2,7

Kurzové sázky

1 242

117

39,4

20,5

20,0

9,4

10,4

6,8

Online hazardní hry

1 221

115

33,4

17,4

18,5

10,4

9,3

7,0

Číselné a okamžité loterie

1 239

116

45,6

40,5

20,2

20,7

7,4

10,3

Pozn.: * 1592 mužů, 130 žen, 29 osob neuvedlo pohlaví

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (2015)

tabulka 3-9: Srovnání zkušenosti s hraním hazardních her v populaci vězňů ve výkonu trestu odnětí svobody v posledních 12 měsících v l. 2012 a 2014, v %

Typ hazardní hry

2012*
(N=970)

2014
(N=1040)

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Jakákoliv hazardní hra

839

34,0

919

36,0

Jakákoliv hazardní hra bez loterie

832

32,7

913

32,1

EHZ

819

25,6

910

29,3

Hazardní hry hrané v kasinu

747

7,7

872

6,6

Karetní turnaje mimo objekt kasina

736

7,5

861

5,2

Kurzové sázky

747

12,2

869

12,5

Online hazardní hry

750

11,8

866

12,4

Číselné a okamžité loterie

766

18,6

874

13,7

Pozn.: * adjustováno na strukturu obecné populace podle pohlaví a věku v r. 2012, resp. 2013

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (2015)

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist